< Terug naar overzicht

Bevlogen leiders zorgen voor bevlogen medewerkers

Doctor in de psychologie, Wouter Robijn, promoveerde aan de KU Leuven met onderzoek naar de impact van bevlogen leiderschap en conflictmanagement op de motivatie en het welzijn van medewerkers en teams. Wat leren we vandaag?

Tekst: Hilde Vereecken

Wouter Robijn: “Er is al heel veel onderzoek gedaan naar leiderschap en motivatie. Immers, investeren in de motivatie en/of bevlogenheid van medewerkers is belangrijk, omdat dit hun welzijn en prestaties beïnvloedt. Leidinggevenden zijn daarbij een cruciale factor, en om dit te bereiken introduceerde professor Wilmar Schaufeli (KU Leuven), mijn copromotor, het concept ‘bevlogen leiderschap’. In deze leiderschapsstijl vervult een leider de basisbehoeften van zijn medewerkers om de bevlogenheid te vergroten. Deze basisbehoeften zijn autonomie, competentie, verbondenheid en zinvolheid en zijn gebaseerd op de Zelf-Determinatie Theorie en het werk van Frankl.

 

 

Wouter Robijn (KU Leuven): “Leidinggevenden kunnen hun energie beter steken in het helpen van medewerkers om open te communiceren, zodat ze hun conflicten zelf kunnen oplossen. Dit heeft niet alleen een impact op de conflicten in een team, het verhoogt ook het welzijn van medewerkers.” © Hendrik De Schrijver

Dit leidt tot vier dimensies van bevlogen leiderschap, waarbij elke dimensie een behoefte aanpakt: empoweren, verbinden, versterken en inspireren. De achterliggende idee van deze leiderschapsstijl is, dat als leiders zich focussen op deze basisbehoeften, de motivatie van medewerkers vergroot. In een eerste fase hebben we de basis van bevlogen leiderschap onderzocht. Met andere woorden, of de motivatie of bevlogenheid van medewerkers kan gestuurd worden door in te spelen op deze vier dimensies.

In een tweede fase hebben we het concept van bevlogen leiderschap onderzocht op teamniveau vanuit een teamconflictperspectief. De scope van bevlogen leiderschap is veelal beperkt tot een individueel perspectief, terwijl het meeste werk in teams wordt uitgevoerd. Het werken in teams heeft voordelen, maar kan ook tot conflicten leiden. In onderzoek wordt meestal naar negatieve uitkomsten van conflict, zoals stress en burn-out, gekeken. Het positieve effect van conflict, zoals bevlogenheid en de rol van leiderschap in dit proces, is niet vaak onderzocht. Enerzijds hebben we gekeken naar de impact van de hoeveelheid conflict in een team op de bevlogenheid, anderzijds hebben we onderzocht wat het effect is van de manier waarop conflicten aangepakt worden op de bevlogenheid van medewerkers. Meer bepaald hebben we onderzocht in welke mate conflicten open kunnen besproken worden in het team.”

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Wouter Robijn: “Een van de belangrijkste bevindingen is, dat we hebben kunnen aantonen dat bevlogen leiderschap inderdaad een positieve impact heeft op de motivatie en/of bevlogenheid van medewerkers. Medewerkers die een gevoel van autonomie hebben, zich effectief voelen, zich geliefd en verzorgd voelen, en zich nuttig voelen, zijn meer gemotiveerd. Wij hebben dit vooral bij Belgische en Nederlandse werknemers onderzocht. Een collega heeft dit bij Indonesische en Russische werknemers gedaan en aangetoond dat motivatie daar op dezelfde manier werkt. Het is met andere woorden een universeel gegeven, wat interessant is voor multiculturele teams.


“Iedere leidinggevende kan een bevlogen leider zijn.”

Tegen de verwachtingen in ontdekten we dat de hoeveelheid conflict in een team geen impact heeft op de bevlogenheid van medewerkers. De manier waarop conflicten in een team aangepakt worden daarentegen, heeft wel een impact op de motivatie en bevlogenheid. Ons onderzoek toont het belang aan van een open communicatie en de rol van de leider daarin. Bevlogen leiderschap verhoogt de open conflictnormen, een manier om conflicten openlijk in een team aan te pakken. Die open communicatie speelt op zijn beurt in op de vier dimensies of basisbehoeften. Open communicatie zorgt er immers voor dat medewerkers zich meer competent voelen, want ze leren omgaan met conflicten. Het vergroot hun gevoel van autonomie, want ze krijgen van de leidinggevende de vrijheid om dat conflict zelf aan te gaan. Open communicatie over een conflict bevordert ook de relatie. Tot slot verhoogt ook de betekenis omdat de medewerker het conflict vanuit een andere invalshoek leert te bekijken.”


Leer meer in HR Square 204 van mei.

Als lid van HR Square ontvangt u het tweemaandelijkse tijdschrift en de bijzondere ledennieuwsbrief, met allerlei extra’s. Bovendien neemt u of een collega gratis deel aan een van de minstens zes HR Square online seminaries en geniet u van een sterke korting op de ‘gewone’ seminaries, masterclasses en congressen.

Kijk snel op www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen