< Terug naar overzicht

Betere re-integratie van arbeidsongeschikte personen

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de verzekeringsinstellingen, en de Brusselse en Vlaamse diensten voor arbeidsbemiddeling voeren hun inspanningen op om arbeidsongeschikte personen geschikt werk te helpen vinden.

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de verzekeringsinstellingen, en de Brusselse en Vlaamse diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, de VDAB, PHARE en Bruxelles Formation) ondertekenden gisteren een overeenkomst om arbeidsongeschikte personen sneller aan werk te helpen.

Het samenwerkingsproject zal dertig arbeidsongeschikt erkende gerechtigden actief begeleiden naar werk. Mensen die door gezondheidsproblemen hun referentieberoep niet meer kunnen uitoefenen, krijgen begeleiding en beroepsopleiding om zo een nieuw beroep te kunnen uitoefenen.

Volgens de instellingen zijn heel wat mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering bekwaam en gemotiveerd om te werken in het normaal economische circuit. De Dienst voor Uitkeringen (DU) van het RIZIV is sinds 2009 bevoegd voor hun socioprofessionele re-integratie via beroepsopleiding en begeleiding. Samenwerkingsprojecten met partnerinstellingen moeten dat proces vergemakkelijken.

“Het aantal arbeidsongeschikte mensen neemt toe. Een actief 'terug-naar-werk-beleid' kan daarop gedeeltelijk een antwoord bieden”, luidt het in het persbericht.

De betrokken instanties hebben elk hun functie in het project. Zo zal de DU van het RIZIV de richtlijnen bepalen voor de socioprofessionele re-integratie van de deelnemers en biedt de VDAB Nederlandstalige beroepsopleidingen aan. Actiris staat in voor de oriëntering en begeleiding gedurende het re-integratieproces. PHARE verstrekt advies en hulp bij onder andere het aanpassen van de arbeids- en opleidingsvoorwaarden. Bruxelles Formation biedt de Franstalige beroepsopleidingen aan.

Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. Arbeidsongeschikt erkende gerechtigden die willen deelnemen aan het project kunnen zich aanmelden bij hun ziekenfonds of Actiris. Een adviserend geneesheer moet dan bepalen of de stap naar werk medisch haalbaar is.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen