< Terug naar overzicht

Beschutte werkplaatsen investeren in werknemers

De beschutte werkplaatsen worden zwaar getroffen door de economische crisis. Er is een sterke terugloop in de activiteiten. De werkgevers stellen alles in het werk om zoveel mogelijk personen in dienst te houden en het inkomensverlies te beperken.

De Vlaamse beschutte werkplaatsen zijn in hoofdzaak in onderaanneming actief voor het gewone bedrijfsleven. Door de economische crisis kampen ze met een sterke terugloop in klantenopdrachten. De economische werkloosheid is daardoor gestegen tot meer dan 20 procent.

Tewerkstelling behouden


De sector slaagde er tot op heden in om in 2009 de ontslagen omwille van economische redenen tot een minimum te beperken. In het eerste kwartaal van 2009 kon de tewerkstelling van de 15.000 personen met een handicap gevrijwaard worden. Minder dan 30 van de 4000 valide werknemers verloren hun werk omwille van de economische recessie.
De tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap is de bestaansreden van de beschutte werkplaatsen. De sector zet dan ook alle zeilen bij.
“Beschutte werkplaatsen zijn volwaardige bedrijven, met een sociale doelstelling. De weerslag van de economische crisis op beschutte werkplaatsen is enorm, maar de werkgevers van de beschutte werkplaatsen stellen alles in het werk om ook in de komende maanden zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Tewerkstelling is de beste koopkrachtmaatregel, zeker voor personen met een arbeidshandicap”, klinkt het bij de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB).

Opleiding en aanvullende vergoedingen


De sector investeert sterk in opleiding: er komen meer dan 80.000 extra opleidingsuren in de eerste helft van 2009.
Daarnaast doen de werkgevers een belangrijke inspanning om het inkomensverlies van de mensen op economische werkloosheid te beperken.
Werkgevers zijn bereid om in functie van het inkomensverlies van de werknemers een aanvullende vergoeding te betalen. “Dit inkomensverlies is sterk afhankelijk van de gezinssituatie en de vervangingsinkomens”, laat de VLAB weten. “De middelen moeten dan ook ingezet worden waar ze effectief nodig zijn.”

Lastenverlaging ten goede van werknemers


Alle werkgevers – ook de beschutte werkplaatsen – ontvangen dankzij het Relanceplan vanaf juni 2009 een (fiscale) lastenverlaging ten belope van 0,75 procent van de brutolonen. De werkgevers uit de beschutte werkplaatsen zijn bereid om de helft van dit bedrag ter beschikking te stellen van de werknemers die inkomensverlies lijden omwille van economische werkloosheid.

Bron: VLAB

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen