< Terug naar overzicht

Bent u al een competentiegerichte onderneming?

De helft van de ondernemingen met tien of meer werknemers is competentiegericht en voldoet aan de Indicator Competentiegerichte Ondernemingen (ICO), zo stelt de SERV vast. Dat betekent dat die ondernemingen bijvoorbeeld opleiding voorzien, werken met competentieprofielen, werknemers betrekken via werkoverleg en teamwerk of bij innovatie en kwaliteitszorg... Competentiegericht zijn biedt ondernemingen heel wat voordelen, zo blijkt ook.

Om de drie jaar voert de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid een Ondernemingsenquête uit bij een representatieve steekproef van ruim duizend ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. De resultaten geven een unieke inkijk in hoe ondernemingen hun competentiebeleid uitbouwen, maar ook hoe ze omgaan met digitalisering, de flexibele inzet van personeel en wat de gevolgen zijn van de coronacrisis.

Uit de Ondernemingsenquête van de SERV blijkt dat het aantal competentiegerichte ondernemingen sinds 2011 sterk is toegenomen (+ 37,5 procent) in zowel kleine als grote ondernemingen en in alle sectoren. Ondanks de recente coronacrisis blijven de inspanningen van de ondernemingen voor competentiegericht werken op peil.

Hans Maertens, voorzitter SERV: “Ruim tien jaar geleden formuleerden de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering in het Pact 2020 de ambitie om in onze ondernemingen veel meer in te zetten op competenties. Uit de Ondernemingsenquête blijkt dat we tussen 2011 en nu een flinke stap vooruit hebben gezet. Zelfs moeilijke omstandigheden tijdens de coronacrisis hielden de meeste ondernemingen niet tegen om te blijven inzetten op de competentieontwikkeling van hun medewerkers.”

Verschillen

Hoe groter de onderneming, hoe meer kans op competentiegerichtheid. Dat komt wellicht omdat grote ondernemingen met meer medewerkers ook meer nood hebben aan het organiseren van het werk en personeelsbeleid. Bij kleinere ondernemingen is de aanpak vermoedelijk wat informeler.

Ook per sector zijn er verschillen. Competentiegerichtheid is het hoogst in de quartaire sector en het laagst in de bouw. De industrie en diensten scoren gemiddeld. Opmerkelijk is dat tussen 2018 en 2021 de competentiegerichtheid licht is blijven toenemen in industrie en bouw en daalt in de quartaire sector. De manier waarop de coronacrisis zich deed voelen in de verschillende sectoren heeft daar vermoedelijk mee te maken.

Competentiegericht en financieel gezond

Uit de Ondernemingsenquête blijkt dat competentiegerichte ondernemingen meer dan andere onlangs een nieuw of verbeterd product op de markt brachten. Dat geldt voor bijna de helft van de competentiegerichte ondernemingen. Bij niet-competentiegerichte ondernemingen is dat slechts 21,3 procent.

Ook competentiegerichtheid en financiële gezondheid houden verband met elkaar. De Ondernemingsenquête toont aan dat ondernemingen met een hoge R-score van Trends Business Information, en dus weinig kans op een faillissement, ook een hoge ICO-score hebben.

Welke factor nu precies de oorzaak is of het gevolg, is niet af te leiden uit dit onderzoek maar competentiegerichtheid gaat in elk geval hand in hand met innovatie en financiële gezondheid.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen