< Terug naar overzicht

Belgische werknemers zijn gemiddeld 42,2 jaar

De gemiddelde werknemer in België is 42,2 jaar. De bouw en de horeca hebben gemiddeld de jongste werknemers (38,5 jaar). De textiel- en de metaalsector, het transport en de logistiek- en schoonmaaksector hebben de oudste werknemers (44 jaar). De social profit verdient extra aandacht: meer dan 30 procent van de werknemers is er 50 jaar of ouder.

In 2013 noteerde HR-dienstengroep Acerta nog een gemiddelde leeftijd van 41,2 jaar en dat is over 2014 (41,6 jaar) en 2015 (41,9 jaar) blijven stijgen naar de 42,2 jaar in 2016. Die evolutie zal zich met de huidige inzet op langer werken alleen maar voortzetten.

Als je weet dat 42 jaar nog maar het midden van een volledige loopbaan is, dan weet je ook dat 42 jaar niet het moment is om aan uitbollen te denken. Met nog (ruim?) 20 jaar voor de boeg zijn de uitdagingen nog groot. En de opportuniteiten ook. Onze bedrijven hebben dus ervaring in huis én potentieel, en dat is goed nieuws. Het betekent ook dat het nu een goed moment is om loopbaanplannen uit te werken en zo de continuïteit van het bedrijf ook voor de langere termijn te verzilveren.

Evenwicht tussen ervaring en potentieel

De gemiddelde leeftijd is niet voor alle individuele sectoren en bedrijven gelijk. Dat in de meer fysieke beroepscategorieën, zoals de bouw en de horeca, de gemiddelde leeftijd lager ligt, klinkt logisch. In de textiel- en de metaalsector, het transport, de logistiek en in de schoonmaaksector is de gemiddelde leeftijd dan weer hoger.

Groter bedrijf, oudere werknemers

Bekijken we enkele categorieën apart, dan merken we schommelingen in de gemiddelden: de vrouwelijke medewerker is gemiddeld iets ouder dan de mannelijke: 42,4 jaar tegenover 41,9 jaar. De arbeider is ouder dan de bediende: 43,1 jaar versus 41,6 jaar. De gemiddelde leeftijd van de social-profit-medewerker is 43,9 jaar tegenover 41,1 jaar in de profit.

Wat ook opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd toeneemt met de grootte van de onderneming: in de kleinste bedrijven is de gemiddelde werknemer 40,2 jaar, in de grootste 43,6 jaar. Een verklaring kan zijn dat die grote ondernemingen over meer jaren gegroeid zijn en trouwe medewerkers worden dan mee ouder.

Evenwichtige vertegenwoordiging

Het gemiddelde van 42 jaar is het resultaat van een vrij evenwichtige vertegenwoordiging van alle leeftijdscategorieën. In het gemiddelde bedrijf is de verdeling tussen de leeftijden als volgt: de min-twintigers vertegenwoordigen een klein aandeel, daarna heeft elke groep van 10 jaren ongeveer 13 à 14 procent aandeel tussen 20 en 55, waarna het aandeel weer zakt naar de pensioenleeftijd. Het gemiddelde van 42,2 jaar komt dus niet voort uit uitersten, de meeste werkgevers hebben ongeveer van alle leeftijden evenveel mensen in de rangen. Al ligt dat bij de social profit enigszins anders: meer dan 30 procent van de werknemers is er 50 jaar of ouder.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen