< Terug naar overzicht

Belgische werknemers hebben steeds meer stress en minder energie

Het aantal Belgen dat op het werk stress van een onaanvaardbaar niveau ondervindt, is sinds 2009 gestegen van 26,5 procent naar 30,8 procent. Tegelijk is het aantal medewerkers dat zich energiek voelt de afgelopen 7 jaar met meer dan 5 procent gedaald. Voornamelijk arbeiders halen minder vaak energie uit hun job.

30,8 procent van de Belgische werknemers ondervindt regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau, in 2009 was dit nog 26,5 procent. De mentale en emotionele belasting van de job, de tijdsdruk en de hoeveelheid werk hebben de grootste impact (82 procent) op het stressniveau van de werknemer. Een tweede belangrijke bepalende factor is de sociale omgeving (64,7 procent). Het gaat hier meer bepaald om de mate waarin de organisatie bezig is met het welzijn van haar medewerkers en de mate waarin de leidinggevende oog heeft voor het menselijke aspect. Een derde belangrijke factor is de bedrijfscultuur (59,8 procent).

In vergelijking met 7 jaar geleden zijn er niet alleen meer werknemers met stress, maar ook minder energievolle werknemers. In 2009 gaf nog 79,1 procent van de werknemers aan dat ze voldoende energie haalden uit hun job, in 2016 is dit percentage met meer dan 5 procent gedaald tot 73,7 procent. De job zelf heeft de meeste invloed (74 procent) op het energiepeil van de werknemer. De werknemer haalt meer energie uit zijn job als hij voldoende uitdaging krijgt, trots is op zijn werk, het zinvol vindt en tevreden is over de inhoud ervan. Vervolgens is het voor het energiepeil van de werknemer ook belangrijk dat hij erkenning (67,4 procent) en groeimogelijkheden (65,9 procent) krijgt.

Directie- en hoger kaderleden meest energiek

Mannen en vrouwen ervaren nagenoeg evenveel stress en energie op het werk. Ook de leeftijd heeft geen significante impact op het stress- en energieniveau. Alleen bij de 35- tot 44-jarigen ligt het aandeel werknemers met een onaanvaardbaar stressniveau iets hoger dan in de andere leeftijdscategorieën. De personeelscategorie heeft dan weer wel een sterk effect op het energieniveau van de werknemer: hoe hoger het functieniveau van de werknemer, hoe meer energie hij uit zijn job haalt. Zo halen 69,7 procent van de arbeiders energie uit hun werk, tegenover 89,2 procent van de directie- en hogere kaderleden. 

Bron: SD Worx (sdworx.com)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen