< Terug naar overzicht

Belgische werknemers amper mobiel op arbeidsmarkt

Belgische werknemers liggen niet wakker van de economische crisis. Ze vrezen niet voor hun job waardoor ze te weinig investeren in interne en externe mobiliteit en in permanente opleiding en training om zich beter te wapenen tegen de crisis. Werkgevers daarentegen zijn sceptischer. Hun vertrouwen en tevredenheid is in vergelijking met vorig jaar gedaald.

Dit blijkt uit de vijfde editie van het internationale arbeidsmarkt trendonderzoek van InSites Consulting in opdracht van Tempo-Team. Het rapport meet de belangrijkste arbeidsmarkttrends meet bij werknemers en werkgevers in de Benelux, Duitsland en Portugal.

In tegenstelling tot onze buurlanden, liggen Belgische werknemers niet wakker van de crisis. Ze blijven vertrouwen hebben in hun job en werkgever. Slechts 20 procent vreest voor jobverlies.Toch ligt het aantal bedrijven dat de komende zes maanden ontslagen verwacht in ons land dubbel zo hoog als vorig jaar (18 procent versus 8 procent in 2011).

Niettemin nam de werkdruk en de bijhorende stress het voorbije jaar toe volgens meer dan de helft van de ondervraagden. Een derde klaagt over een negatieve impact van de crisis op het evenwicht tussen werk en privéleven.

Werknemers zijn minder tevreden over de carrièreperspectieven en de aanvullende voordelen bovenop het loon. Over het loon zelf is de helft van de Belgische werknemers tevreden.

Lippendienst


Werknemers beseffen dat een combinatie van mobiliteit op de arbeidsmarkt, flexibiliteit op de werkvloer en de bereidheid tot 'levenslang leren' het beste middel is tegen de crisis. Tussen woord en daad gaapt echter een diepe kloof.

Uit de studie blijkt dat werknemers in realiteit maar weinig mobiel zijn. De meerderheid zweert bij een lange carrière bij dezelfde werkgever en gaat niet akkoord dat het regelmatig van werk veranderen, laat staat van sector, hun jobzekerheid op lange termijn ten goede komt. België spant hierin samen met Portugal de kroon met het laagste aantal jobs per werknemer over de duur van hun carrière (3,1).

Werknemers zijn dan weer wel bereid nieuwe vaardigheden in het kader van hun huidige job aan te leren, meer te werken indien nodig of te werken buiten de werkuren.

De helft van de werkgevers klaagt dan ook over het gebrek aan bereidheid om intern van functie te veranderen, lange woon/werk verplaatsingen te doen en het absenteïsme. Al zijn ze grosso modo wel tevreden over de huidige flexibiliteit van hun werknemers.

Zelfontwikkeling


Een gelijkaardige trend doet zich voor wat de bereidheid tot bijkomende opleiding betreft. 82 procent van de werknemers staat open voor extra opleiding, scholing of training, maar voor slechts 55 procent is dit voldoende voor de functie die hij moet uitoefenen. Minder dan de helft zegt van zijn werkgever voldoende opleidingsfaciliteiten te krijgen.

Met de zelfontwikkeling van de werknemers op de werkvloer is het nog slechter gesteld. Nauwelijks één op de twee werknemers bevestigt dat de opleidingen hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen of dat ze voldoende kansen krijgen van de werkgever. Minder dan 30 procent zegt dat hun werkgever voldoende carrièreopportuniteiten aanbiedt, aan carrièreplanning doet en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden aanbiedt in de vorm van functie- of jobrotatie in het bedrijf.

Werkgevers zien een en ander te rooskleurig in. Zij overschatten hun inspanningen op het vlak van opleiding, training, coaching, zelfontwikkeling en carrièreplanning over heel de lijn, vergeleken met de perceptie van hun werknemers.

Tot slot verwachten zowel werkgevers als werknemers dat de economie pas vanaf 2014 zal heropleven.

Aan het onderzoek namen 2230 werknemers en 731 HR-managers deel. Voor België gaat het om een steekproef van 700 werknemers en HR-managers. Het onderzoek werd uitgevoerd in maart en april 2012.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen