< Terug naar overzicht

Belgische werknemer vindt zichzelf productief

De Belgische werknemers zien zichzelf als harde werkers en zijn best tevreden over de prestaties die ze op het werk leveren.

Uit onderzoek van HR-dienstenbedrijf SD Worx blijkt dat de overgrote meerderheid van de Belgische werknemers - 84% van 3000 respondenten uit de privé- en publieke sector - zichzelf productief tot zeer productief acht. Amper 2,1% geeft aan eerder tot zeer onproductief te zijn in zijn job. De Belgische werknemer stelt vooral vertrouwen in de eigen productiviteit en minder in deze van zijn onmiddellijke werkomgeving: een derde van de ondervraagden schat zijn productiviteit hoger in dan deze van zijn collega’s. Zo’n 17% zegt zelfs harder te werken dan zijn leidinggevende.
Wanneer men de cijfers iets meer in detail bekijkt, merkt men dat vooral de werknemers in de leeftijdsgroep van 40 tot 49 jaar aangeven dat hun productiviteit voor verbetering vatbaar is: 3,3% in deze leeftijdsklasse vindt zichzelf onproductief. De werknemers uit de overheid zijn bescheidener dan hun collega’s uit de privé-sector (2,7% t.o.v. 1,8% vindt zichzelf onproductief) en deeltijdse werknemers beschouwen zichzelf als minder productief dan hun voltijdse collega’s: 3,2% versus 1,9%.
Er zijn ook regionale verschillen in de perceptie van productiviteit. Zo schatten werknemers uit organisaties in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun productiviteit lager in dan degene die voor Waalse organisaties werken: respectievelijk 2,4% in Vlaanderen en 2,5% in Brussel tegenover 1,2% in Wallonië. Binnen de gewesten zijn ook verschillen merkbaar. Dat West-Vlamingen de naam hebben harde werkers te zijn, bevestigen ze zelf. Werknemers van West-Vlaamse organisaties vinden zichzelf harde werkers, terwijl Oost-Vlaamse werknemers meer bescheiden blijven over hun inspanningen.
Een ander opmerkelijk gegeven is dat 99,7% vinden dat zij hun job goed uitvoeren. Slechts 0,3% van de werknemers vindt van zichzelf dat ze eerder slecht presteren en opnieuw zijn de 40-49 jarigen het meest kritisch voor zichzelf.
Ten slotte denkt slechts 1% van de Belgische werknemers dat hun baas hen niet productief vindt. Maar 9% van de werknemers weet niet wat de chef denkt en 42% weet niet of hij nog potentieel in hem ziet. Ook hier speelt leeftijd een rol: hoe ouder men is, hoe meer men denkt dat zijn chef hem aan de grenzen van zijn kunnen acht. Investeren in de relatie en communicatie tussen leidinggevende en werknemer is dan ook het aangewezen advies.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen