< Terug naar overzicht

Belgische werkloosheid licht gestegen vorig jaar

Het afgelopen jaar is de werkloosheid in Belgiƫ licht gestegen. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen is met 0,8% gestegen in vergelijking met 2012. Vooral in Vlaanderen, bij mannen en bij jongeren nam de werkloosheid toe. Al blijft Belgiƫ het wel gevoelig beter doen dan het Europees gemiddelde.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). België telde het afgelopen jaar 651.059 uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat zijn er 5269 meer dan een jaar ervoor, ofwel een stijging van 0,8%.

De RVA spreekt van een beperkte stijging, gezien de uitzonderlijke context van de langdurige slechte conjunctuur waarin we ons bevinden. België kende de afgelopen twee jaar namelijk nauwelijks tot geen economische groei.

Ondanks die lichte stijging doet België het wel nog steeds beter dan het Europees gemiddelde. De geharmoniseerde werkloosheidsgraad bedraagt in België 8,4%, terwijl het EU-gemiddelde en het gemiddelde van de eurozone respectievelijk 8,4% en 12,1% bedragen.

Stijging grootst in Vlaanderen, bij mannen en bij jongeren
De stijging van de werkloosheid in vergelijking met een jaar geleden bedroeg 6,8% in Vlaanderen. In Wallonië was dat 2,3% en in Brussel 0,6%. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen blijft niettemin veel lager dan in de twee andere regio’s.

De werkloosheid steeg vooral bij de mannen (+6,1%) en minder bij de vrouwen (+0,7%).

De jeugdwerkloosheid steeg sneller (+4,9 % voor de -25-jarigen) dan in de hogere leeftijdsklassen (+3,7% voor de 25-49-jarigen en +2,9% voor de 50-jarigen en ouder). De stijging van de werkloosheid bij de jongeren is in de loop van het jaar evenwel vertraagd.

De werkloosheid bij de oudsten is daarentegen versterkt onder de invloed van de verhoging van de leeftijd tot 60 jaar voor een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

De werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) steeg gevoelig (+8,5%), net als de werkloosheid van 1 tot 2 jaar (+7%).Voor de langdurige werkloosheid zette de daling zich voort (-1,4 %).

Daling werkloosheid met bedrijfstoeslag
De tijdelijke werkloosheid is in 2013 gestegen met 4,8%. Die stijging is evenwel alleen toe te schrijven aan de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, die in 2013 een forse stijging van 36,9% heeft gekend als gevolg van een bijzonder lange en strenge winter. De tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk ten gevolge van economische oorzaken, die een beter beeld geeft van de evolutie van een lichtjes verbeterende conjunctuur, is evenwel met 4,2% gedaald.

Het aantal vrijgestelde oudere werklozen (-8,1%) en het aantal werklozen met bedrijfstoeslag (-3,2%) zijn ook gedaald in 2013. De evolutie in die groepen wordt beïnvloed door een kleinere instroom, maar vooral door een grotere uitstroom naar het pensioenstelsel.

Voor het eerst sinds 1995 daalt het aantal personen dat een uitkering ontvangt voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet. De daling bedraagt 0,9% in 2013 (- 2673 eenheden) en is te verklaren door de hervormingen die in 2012 en 2013 werden ingevoerd.

Bron: RVA

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen