< Terug naar overzicht

Belgische arbeidsmarkt herstelt pijlsnel, maar aantal laaggeschoolde en langdurig werklozen stijgt fors

In 2010 steeg het aantal werkende personen met 68.000 of 1,5 procent tegenover 2009. Opvallend is dat de werkgelegenheidstoename zo goed als volledig op rekening komt van de 50-plussers. Ook het aantal deeltijds werkenden stijgt fors.

De Belgische arbeidsmarkt herstelt verrassend vlot van de crisis. België scoort beter dan de meeste andere EU-lidstaten. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

De werkgelegenheidsgraad bedroeg 62 procent, de werkloosheidsgraad 8,4 procent en de activiteitsgraad 67,7 procent.

In 2010 waren 4.489.000 mensen aan het werk. Het aantal personen met een job stijgt met 1,2 procent bij mannen en met 2 procent bij vrouwen.

In Brussel en Wallonië neemt het aantal werkende personen met 1,7 procent toe, in Vlaanderen gaat het om een stijging met 1,4 procent.

Deeltijds


De werkgelegenheid stijgt vooral in de privésector. Ook bij de laag- en hooggeschoolden groeit het aantal werkende personen, bij middengeschoolden zien we echter een daling van het aantal werkenden.

In 2010 werkten er bijna 53.000 personen meer deeltijds dan in 2009. Dit is een toename met 5,1 procent. Het aantal voltijdse jobs stijgt minder sterk (+ 0,5 procent).

Meer dan een kwart van alle loontrekkenden werkt deeltijds. Bij loontrekkende vrouwen loopt dit percentage op tot 44,3 procent.

Het aantal vaste contracten van loontrekkenden neemt met 75.500 eenheden toe. Het aantal tijdelijke contracten blijft vrij stabiel.

50-plussers


Goed en slecht nieuws voor oudere werknemers. De werkgelegenheidstoename is zo goed als volledig toe te schrijven aan de 50-plussers. Anderzijds nam de werkloosheid in die leeftijdsgroep ook toe.

In 2010 hadden bijna 185.000 personen een tweede job. 770.000 volwassenen tussen 18 en 59 jaar in een huishouden waar niemand een job heeft.

Dit percentage verschilt sterk naargelang de regio. In Brussel leeft meer dan een vijfde van de volwassenen in een huishouden waar niemand werkt, in Wallonië gaat het om 17,2 procent en in Vlaanderen om 8,3 procent.

In deze gezinnen waar niemand een betaalde job heeft, leven 272.000 kinderen jonger dan 18 jaar of 12 procent van de kinderen tot en met 17 jaar. De verschillen tussen de regio’s zijn hier nog groter. In Vlaanderen leeft 5,9 procent van de kinderen in een gezin waar niemand een job heeft tegenover 18,7 procent van de kinderen in Wallonië. In Brussel leeft bijna een kwart van de kinderen (24,5 procent) in zo’n gezin.

In 2010 waren er gemiddeld 406.000 werklozen. Ten opzichte van 2009 is dat een toename met 6,9 procent. Het aantal laaggeschoolde en langdurig werklozen groeide sterk.

Bron: FOD Economie

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen