< Terug naar overzicht

België rode lantaarn in tewerkstelling allochtonen

België blijft slecht scoren als het gaat over werkloosheid bij niet-EU-burgers. Dat blijkt uit het jongste rapport van het Europese Agentschap voor de Fundamentele Rechten.

België staat dit jaar opnieuw helemaal achteraan in Europa op het gebied van werkgelegenheid voor niet-EU-burgers. Het jongste rapport over ‘Racisme en xenofobie in de Europese Unie’ van het Fundamental Rights Agency, de officiële discriminatiewaakhond van de EU is dan ook niet mals voor België. Het Minderhedenforum, de spreekbuis van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen, is van mening dat we onze beschamende achterstand kunnen wegwerken door efficiënte beleidsmaatregelen uit andere Europese landen over te nemen.

Het forum verwijst naar voorbeelden van landen die diversiteit opnemen in openbare aanbestedingen: in Oostenrijk (Graz) en Zweden (Stockholm, Malmö en Botkyrka) eisen sommige steden non-discriminatieclausules als ze contracten afsluiten met bedrijven. In het Verenigd Koninkrijk loopt een experiment waarbij bedrijven die werk maken van diversiteit voorrang krijgen.

De Vlaamse regering kan de structurele barrières op de arbeidsmarkt opruimen die de tewerkstelling van allochtonen in de weg staan. Oplossingen hiervoor zijn er volgens het Minderhedenforum legio: een snellere erkenning van buitenlandse diploma’s, een informatiepunt voor hooggeschoolde allochtonen, uniforme taalniveaus bij aanwerving, voldoende cursussen Nederlands, meer en betere diversiteitsplannen, een neutraal aanwervingsbeleid bij de overheid en streefcijfers voor het openbaar ambt (ook bij de federale overheid en lokale besturen).

Tot slot herhaalt het Minderhedenforum dat discriminatie op de arbeidsmarkt strenger dient aangepakt te worden. Het Europese rapport klasseert België in die groep landen waar recentelijk weliswaar wetten werden gestemd om raciale discriminatie te vervolgen, maar waar het aantal uitspraken schaars is en de straffen licht uitvallen. Het is veelzeggend dat België op dit punt voorbijgestoken wordt door landen als Roemenië en Hongarije, die raciale discriminatie strenger bestraffen.


In HR Square nr. 47 van augustus 2007 werd de nieuwe antidiscriminatiewet kritisch doorgelicht. Specialisten kwamen aan het woord en discriminatie werd geïllustreerd aan de hand van enkele flagrante voorbeelden. Geïnteresseerd? Neem een abonnement via bert@hrsquare.be of tel. 053/60.56.75. U krijgt er deze editie gratis bij.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen