< Terug naar overzicht

België leeft syndicale rechten niet na

De voorbije maanden werden in België verschillende vakbondsrechten overtreden.

Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Internationaal Vakverbond (IVV). Het rapport nam de vakbondsrechten in 87 landen onder de loep.

De federale regering wordt op de vingers getikt omdat ze de werknemersorganisaties niet geraadpleegd heeft bij belangrijke wijzigingen aan het pensioenstelsel en de werkloosheid. “Pas na de algemene staking van 30 januari 2012 werden consultaties georganiseerd”, merkt het IVV op.

Het IVV heeft ook kritiek op de manier waarop het sociaal overleg verloopt. “Tijdens het interprofessioneel overleg hebben werkgeversorganisaties bewust de onderhandelingen vertraagd in september 2012. De federale overheid heeft in januari de sociale partners een onredelijke deadline opgelegd om een akkoord te bereiken over flexibele werktijden”, vindt het IVV.

Daarnaast wijst het IVV ook op de beperkingen die worden ondervonden bij het opzetten van stakersposten. De uitspraken daarover van rechtbanken schenden het stakingsrecht.

Het IVV verwijst ook naar de inmenging van de overheden bij werkonderbrekingen, zoals het inzetten van waterkanonnen tijdens een staking of het uitreiken van gemeentelijke administratieve sancties om vakbondsacties te beperken.

Uit het rapport blijkt verder dat in meer dan de helft van de onderzochte landen werknemers ontslagen of gediscrimineerd zijn omdat ze lid zijn van een vakbond. IVV rapporteert over 24 landen waar vakbondsleden fysiek bedreigd werden. Zo werden er vorig jaar 18 Colombiaanse vakbondsleden gedood. In nog eens 28 landen zitten werknemers in de gevangenis wegens vakbondsactiviteiten. Guatemala is volgens het IVV het gevaarlijkste land voor vakbondsleden.

Tot slot wijst het IVV erop dat het sociaal overleg afbrokkelt in landen zoals Portugal, Griekenland, Roemenië, Spanje en Italië.

Bron: ITUC

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen