< Terug naar overzicht

België goed gewapend tegen crisis

Ten opzichte van de maand maart is het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in april gedaald met meer dan 5 procent. Bemoedigend nieuws in volle crisis, al is er op jaarbasis wél sprake van een stijging. Toch lijkt het erop dat België beter gewapend is tegen de crisis dan zijn Europese buren. Het Vlaams Gewest voelt de crisis het hardst.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en federaal minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet hebben nieuwe cijfers uitgebracht over het aantal werkzoekenden en de werkloosheidsgraad. Vijf opvallende vaststellingen:

 • 1. Een daling van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in vergelijking met de voorbije maand


  Het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden tussen de maand maart 2009 en de maand april 2009 daalde met 23.713 personen of met 5,4 procent. Die daling doet zich voor in de drie gewesten van het land: min 7,1 procent in het Vlaams Gewest, min 4,4 procent in het Waals Gewest en min 4,7 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Op basis van de cijfers van het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen die slaan op de maand april 2009, stelt men op jaarbasis wel een nationale stijging van 5,8 procent vast (iets hoger dan in maart 2009, waar de stijging 5 procent bedroeg).
  Dat komt overeen met een stijging met 22.588 werkzoekenden, wat het totale aantal werkzoekenden die in april 2009 een uitkering van de RVA ontvingen op 412.382 brengt.
  Deze stijging is te merken in de drie gewesten van het land, maar is iets duidelijker in het Vlaams Gewest (plus 13,6 procent) dan in het Waals (plus 1,2 procent) en Brussel (plus 3,3 procent). Deze stijging betreft trouwens alleen de mannen: plus 22.641 mannen op jaarbasis.


 • 2. Een constante daling van het aantal langdurig werkzoekenden die een uitkering van de RVA ontvangen


  Wat de werkzoekenden betreft die al twee jaar en langer een uitkering van de RVA ontvangen – en waar het plan voor de begeleiding en de opvolging van werkzoekenden betrekking op heeft – blijft de daling overduidelijk (min 11.746 op jaarbasis), of 5,8 procent procent, met een daling van 3570 in het Vlaams Gewest, 7552 in het Waals Gewest en 624 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


 • 3. Een daling van het aantal tijdelijk werklozen op maandbasis


  Net zoals de vorige maanden blijft het aantal tijdelijk werklozen op jaarbasis stijgen, gaande van 121.268 in april 2008 naar 214.417 personen in april 2009.
  Toch vertoont dit cijfer een lichte daling in vergelijking met de piek in de tijdelijke werkloosheid die vorige maand werd bereikt (die bedroeg 313.200 personen); in april 2009 is het cijfer immers met 98.783 tijdelijke werklozen gedaald in vergelijking met de vorige maand.


 • 4. Een beperktere impact van de crisis in België


  Het lijkt erop dat België beter gewapend is tegen de crisis dan zijn Europese buren. De werkloosheidsgraad is in ons land volgens Eurostat immers maar met 0,1 procent gestegen tussen september 2008 en maart 2009 (van 7,2 procent naar 7,3 procent), tegen een stijging met 1,2 procent (van 7,7 procent naar 8,9 procent) in de landen van de eurozone.
  De RVA en de minister van Werk kloppen zichzelf op de borst: “Dit verschil heeft zonder twijfel te maken met de doeltreffendheid van de maatregelen ter behoud van werkgelegenheid en de versterking van het tijdelijke werkloosheidsstelsel waarover de federale overheid op initiatief van de minister van Werk heeft beslist.”


 • 5. Een contrasterende evolutie in de verschillende gewesten


  Tot nu toe voelt het Vlaams Gewest de gevolgen van de crisis harder aan dan de andere Gewesten. In de eerste vier maanden van 2009 steeg het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden ten opzichte van de dezelfde periode in 2008 met 8,5 procent in het Vlaams Gewest.
  Die vergelijking levert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stijging van 1,9 procent op en in het Waals Gewest een lichte daling met 0,1 procent.


 • Bron: RVA, persbericht minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen