< Terug naar overzicht

Belgen stellen perceptie rond vervroegd pensioen bij

De studiedienst van de Vlaamse regering geeft een overzicht van feiten en percepties over pensionering. Wat blijkt? Belgen stellen hun verwachting bij ten aanzien van vervroegde pensionering: stilaan komt het besef dat men langer zal moeten werken.

We selecteerden enkele interessante vaststellingen uit het rapport Het gewicht van de pensioenen - Feiten en percepties:

Belgen leven steeds langer: bij de mannen steeg de levensverwachting tussen 1950 en nu met 14 jaar, bij vrouwen met 15 jaar. Men is gezonder en beter geschoold.
Toch daalde – in dezelfde periode – de gemiddelde effectieve leeftijd waarop Belgen de arbeidsmarkt verlaten met bijna zes jaar bij de mannen en met iets meer dan drie jaar bij de vrouwen. Dit is geen typisch Belgisch verhaal, het fenomeen doet zich ook voor in de VS, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De werkzaamheidsgraad bij 55-plussers ligt anno 2006 in België (32%) en in Vlaanderen (34,4%) lager dan gemiddeld in andere Europese landen. Ondanks een lichte inhaalbeweging is hij nog 18 procentpunten verwijderd van de Lissabon-streefnorm (50%). Mannen, zelfstandigen en ambtenaren werken het langst. Vooraleer effectief met pensioen te gaan, komen oudere werknemers vaak (gewild of niet) in andere stelsels terecht (arbeidsongeschiktheid, brugpensioen, werkloosheid).
De gemiddelde Belg wil tussen 56 en 59 jaar met pensioen gaan. Dit is vrij jong in vergelijking met andere landen. Er is wel een kentering in de leeftijd waarop de Belg verwacht effectief te kunnen stoppen. In 2003 verwachtte men op 60,6 jaar met pensioen te kunnen gaan, in 2006 loopt dit op tot 62,0 jaar. Bij hoger kaderpersoneel liggen deze leeftijdsgrenzen hoger dan bij het lager kader. Hoe ouder men wordt, hoe sneller men verwacht met pensioen te kunnen gaan (min-veertigers verwachten pas op 65 jaar met pensioen te gaan, veertigplussers verwachten rond 60 jaar te kunnen stoppen). Indien men op de hoogte is van de beleidsmaatregelen in verband met de vergrijzing (zoals het Generatiepact), stelt men de verwachte pensioenleeftijd naar boven bij. Wie zichzelf kan veilig stellen en over een pensioenplan beschikt en inkomsten heeft uit vermogen, verwacht vroeger met pensioen te kunnen gaan.
De redenen om vervroegd uit de arbeidsmarkt te treden zijn veelvuldig. Naast gedwongen uittrede omwille van economische redenen (sluiting bedrijf, herstructurering) of om persoonlijke redenen (gezondheid), vinden ouderen het vooral belangrijk om vrij te zijn en dingen te kunnen doen die ze graag doen. Het feit dat de huidige baan te zwaar is, is eveneens een reden om vervroegd uit te stappen. Plaats maken voor jongeren ziet men nu minder als motivatie dan enkele jaren geleden. De plannen of perspectieven van de partner zijn eveneens bepalend voor een vervroegde uittrede.
Loopbaanonderbreking maar ook deeltijdse arbeid aan het einde van de loopbaan heeft een positief effect en vertraagt de uittrede uit de arbeidsmarkt. Een goede gezondheid en het boeiende karakter van het werk zijn de meest geciteerde redenen om langer aan het werk te blijven.
Vlamingen vinden het een prioritaire taak voor de overheid om ervoor te zorgen dat er genoeg geld is om de pensioenen te blijven betalen. De Vlaamse ouderen (55-plussers) opteren eerst voor het afschaffen van het brugpensioen en op de tweede plaats voor het verhogen van de sociale bijdragen. Het aftoppen van hoge pensioenen en optrekken van de laagste pensioenen wordt eveneens als alternatief naar voren geschoven. Er is vrij grote eensgezindheid over wat zeker niet te verkiezen is: de kinderen verplichten om voor hun bejaarde ouders financieel bij te dragen en de pensioenuitkeringen verlagen. De actieve bevolking (20-64 jaar) legt dezelfde prioriteiten, zelfs in sterkere mate.

Meer informatie? Surf naar http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/2007-11-svr-rapport-2007-4.htm. U kunt het volledige rapport downloaden of gratis bestellen via Publicaties Vlaanderen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen