< Terug naar overzicht

Belgen positief, maar ook bezorgd en onzeker over AI

Zeven op tien Belgen heeft wel al eens gehoord van de term ‘artificiële intelligentie’, maar slechts een kleine groep kan de term concreet invullen. Niettemin erkent een meerderheid het potentieel van AI voor de samenleving, al is er ook duidelijk een bezorgdheid over de mogelijke gevolgen die AI teweeg kan brengen. Die dualiteit is ook terug te vinden als het over AI op de werkvloer gaat.

Spontaan zeggen zeven op tien Belgen wel al eens gehoord te hebben van de term ‘artificiële intelligentie’. De concrete invulling van de term blijft echter beperkt, een grote groep zegt hier slechts weinig over te weten (41%). Na de toelichting van het begrip AI erkent een meerderheid het potentieel ervan voor de samenleving: 72% is het ermee eens dat AI kan bijdragen tot een verbetering van de samenleving. Een hogere (voor)kennis van het begrip zorgt voor een hoger vertrouwen dat AI kan bijdragen tot een verbetering van de samenleving. Zo blijkt uit een peiling door IPSOS voor de FOD Economie bij een representatieve steekproef van 801 Belgen.

Genuanceerd beeld

Er is een breed draagvlak voor levensverbeterende toepassingen. Vooral de toepassingen die leiden tot een verbetering van de gezondheid van de mens worden door bijna alle burgers gesteund. Innovaties in de geneeskunde en wetenschap, verminderen van menselijke fouten en ongevallen, moeilijke en gevaarlijke taken laten uitvoeren door robots krijgen steun. Ook secundaire toepassingen die leiden tot een aangenamer bestaan (meer vrije tijd voor de mens, vermindering van kosten van producten en diensten) worden door drie op vier burgers gesteund.

Toch heerst er ook een duidelijke bezorgdheid over de mogelijke gevolgen die AI kan teweegbrengen. De integriteit en privacy van persoonlijke gegevens maakt een op twee Belgen heel bezorgd. Daarnaast vreest men ook dat AI de menselijke factor zal reduceren (minder gebruik van menselijk verstand en menselijke interactie). Op maatschappelijk vlak leeft de vrees dat AI de kloof tussen kansrijken en kansarmen groter zal maken.

Werkvloer

Deze dualiteit zien we ook terug wanneer het over AI op de werkvloer gaat. Enerzijds is er wat onzekerheid en bezorgdheid: 22 procent van de actieve bevolking vindt van zichzelf dat ze onvoldoende online en digitale vaardigheden hebben om hun werk de komende jaren goed uit te voeren. Een op vijf Belgen vreest dat zijn of haar functie de over tien jaar niet meer zal bestaan door de komst van AI. Vooral bij de lagere sociale klassen en bij bedienden en arbeiders zonder leidinggevende functie is er een grote groep die hiervoor vreest.

De helft van de werkende Belgen geeft toch aan bezorgd te zijn over de gevolgen van AI met betrekking tot hun werk. Dit gevoelen is sterker bij bedienden en arbeiders die geen leidinggevende functie hebben en, zoals te verwachten, bij wie van zichzelf vindt over onvoldoende online en digitale vaardigheden te beschikken.

Anderzijds zijn er ook positieve signalen voor de toekomst. Zo zijn zeven op tien werkende Belgen nieuwsgierig naar de mogelijke gevolgen. Hoe hoger het profiel (managers, leidinggevenden), hoe groter de nieuwsgierigheid. Ten slotte verwacht een meerderheid dat AI zal leiden tot nieuwe banen in de volgende tien jaar.

Bron: Fod Economie

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen