< Terug naar overzicht

Belg wil bekwame leider en persoonlijke groei

Een goede bedrijfsorganisatie met een duidelijke werkplanning zorgt ervoor dat mensen graag naar het werk komen. Daarnaast bepalen de loopbaanperspectieven, de managementcapaciteiten van de directe verantwoordelijke, de ontplooiingskansen en het evenwicht werk/privé-leven de tevredenheid van de Belgische werknemer. Dat besluit Securex na analyse van zijn welzijnsbarometer ZebraBenckmark. Pesterijen en hoge werkdruk zijn belangrijke stressfactoren.

Securex registreert via straatinterviews en online-bevragingen jaarlijks de tevredenheid van Belgische werknemers. Dit jaar namen 1677 personen deel aan de enquête, representatief verdeeld over de kenmerken geslacht, leeftijd, statuut, sector, plaats van tewerkstelling, voltijdse versus deeltijdse tewerkstelling en opleidingsniveau.
Securex stelt vast de vrouwen zich meer tevreden uitlaten dan mannen. Ze zijn positiever over hun rechtstreekse manager, de samenwerking binnen het team en de interne communicatie. Werknemers in kleine ondernemingen zijn enthousiaster dan het personeel uit grote bedrijven. Ze loven het teamwork, het leiderschap en de betrokkenheid bij het werk. Ze spreken van een “aangename werkplek”, maar zijn wel minder tevreden over het evenwicht werk/privé-leven. Dat lijkt in bedrijven met minder dan 10 werknemers vaker verstoord dan in grote ondernemingen.

Een werknemer is in de eerste plaats tevreden wanneer hij merkt dat de bedrijfsleiding de organisatie goed in handen heeft en het werk behoorlijk plant en verdeelt. Die vraag naar bekwaamheid zien we ook terug bij de derde belangrijkste factor: ‘de managementcapaciteiten van de directe verantwoordelijke’. Factoren 2 en 4 houden verband met de eigen kansen op het werk: de ‘loopbaanperspectieven die de werkgever biedt’ en de ‘ontplooiingskansen binnen de job’. In 2005 beweert 66,5% van de Belgen niet van job te willen veranderen, tegenover 53% in 2004. Of die stijging te maken heeft met een grotere tevredenheid is niet meteen bewezen. Mogelijk vreest men dat de arbeidsmarkt weinig alternatieven biedt (we verwijzen naar de dalende verwachtingen over de arbeidsmarkt, in de driemaandelijkse Randstad-barometer).

Pestgedrag op de werkvloer blijkt de belangrijkste oorzaak van spanningen op het werk: 1 op 10 werknemers zegt gepest te worden. Voorts zorgen, in dalende volgorde van belang, de werkdruk, het woon-werkverkeer, het evenwicht tussen werk en privé-leven en de jobonzekerheid voor stress. Bijna 30% van de Belgische werknemers zegt voortdurend tegen de klok te moeten werken om deadlines te halen, 1 op 3 wijt de oorzaak van zijn lichamelijke klachten aan het werk en 15% heeft het gevoel dat zijn baan op het spel staat.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen