< Terug naar overzicht

Belg is ontevreden over loon en wil geïndividualiseerd loonpakket

De Belg is niet tevreden met zijn huidige verloning en wil een meer geïndividualiseerd compensatiepakket met ruimte voor persoonlijke voorkeuren. Flexibilisering in het loonpakket kan een oplossing bieden.

De Belg is ontevreden met zijn verloning, zo blijkt uit cijfers van een recente enquête die HR-dienstverlener Acerta uitvoerde bij 2000 bedienden. 34 procent zegt dat zijn totale verloningspakket niet in lijn ligt met zijn takenpakket.

Vier jaar anciënniteit blijkt in de studie een belangrijk kantelpunt voor een werknemer: hij wordt minder tevreden. Waar van de werknemers met minder dan 5 jaar dienst slechts 33 procent ontevreden is over zijn verloning, stijgt dit tot 43 procent voor de werknemers met 5 tot 10 jaar anciënniteit om daarna geleidelijk aan weer te verbeteren. Maar ook van de werknemers met meer dan 20 jaar anciënniteit blijft nog ruim 30 procent ontevreden over zijn loonpakket.

Verloning afhankelijk van prestaties

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de werknemer niet ervaart dat zijn loon afhankelijk is van zijn prestaties. Bijna 60 procent meent dat er met zijn prestaties geen rekening gehouden wordt om zijn verloning te bepalen. De meerderheid wordt dus gecompenseerd op een gestandaardiseerde manier, met weinig ruimte voor verrassingen zolang dezelfde functie behouden wordt. Nochtans is ruim 70 procent van de respondenten een verloning, geheel of gedeeltelijk in functie van de individuele prestaties, genegen.

Werknemers hebben meer vertrouwen in zichzelf dan in hun collega’s op het vlak van verloning: wanneer de ondervraagden gevraagd werd of ze hun verloning ook wilden aanpassen aan de collectieve resultaten, bedankt de meerderheid (50,3 procent) hier toch liever voor. Als gevraagd wordt naar hoeveel procent van hun jaarloon afhankelijk mag zijn van deze verloning, reageren de ondervraagden wel voorzichtig: 74,4 procent wil maximaal tot 20 procent van zijn verloning variabel maken.

Eigen loonpakket samenstellen steeds populairder

Minder dan de helft van de werknemers stelt tevreden te zijn over de samenstelling van hun loonpakket. Nochtans vindt 79,9 procent van dezelfde groep het belangrijk om de mogelijkheid te hebben eigen keuzes te kunnen maken over zijn loonpakket. Ze willen voornamelijk keuzes kunnen maken in de verhouding tussen loon, extralegale voordelen en vrije tijd.

De vraag naar geïndividualiseerde verloningssystemen wordt ook geïllustreerd wanneer er wordt gepeild naar de loopbaanrekening. Meer dan een derde van de respondenten zegt nu graag een deel van zijn cashverloning te willen sparen om die later in de loopbaan te kunnen omruilen voor extra vakantiedagen.

Mobiliteitbudget als bonus

Uit het onderzoek kwam eveneens een verrassende conclusie naar voren wat betreft het mobiliteitsbudget: slechts 48 procent is niet bereid om loon in te leveren voor een firmawagen. Hieruit kan men afleiden dat de geïndividualiseerde verloning steeds belangrijker wordt voor werknemers. Ze vragen om meer inspraak in hun compensatiepakket, afhankelijk van hun persoonlijke voorkeuren. Als werkgevers hier rekening mee houden, verhoogt dit de betrokkenheid van hun werkkrachten, wat rechtstreeks kan bijdragen tot een verhoogde employability.

Bovendien stijgt ook de vraag om binnen het wagenbudget keuzes te kunnen maken: zo zijn werknemers geregeld bereid om te kiezen voor een kleinere wagen of om het aantal kilometers dat ze hiermee kunnen rijden te beperken indien ze het vrijgekomen budget kunnen besteden aan een fiets of fietsvergoeding of de wagen kunnen combineren met een abonnement op het openbaar vervoer.

Bron: Acerta (acerta.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen