< Terug naar overzicht

Belang van variabele verloning neemt toe, maar bedrag cashbonussen daalt

De brutolonen stegen gemiddeld met 1,8 procent in 2020, indexeringen en baremieke verhogingen incluis. De loonmediaan bedroeg 2.916 euro bruto per maand voor een voltijdse werknemer. Voorts nam het belang van variabele verloning toe, maar daalde het bedrag van cashbonussen, commissies en premies met 15 à 20 procent, behalve voor business development rollen.

De trends werden gepuurd uit de jaarlijkse analyse door SD Worx van de salarisgegevens van meer dan 110.000 bediendenfuncties en -rollen in België bij meer dan 12.000 bedrijven, met uitdrukkelijke toestemming van de werkgevers. Het gaat niet over een enquête maar over effectieve loondata.
Zowel een gemiddelde als een mediaanwaarde zeggen zeker niet alles over een individuele situatie. De bruto lonen, bijvoorbeeld, nemen toe met de leeftijd. Maar er is meer.
“Wie marktconform wil verlonen, doet er goed aan te vergelijken en de verschillen in kaart te brengen. Dat er verschillen zijn tussen sectoren is duidelijk, maar dat dit bijvoorbeeld meer speelt voor de functie van vertegenwoordiger dan voor een andere functie is ook belangrijk om te weten. Zo is de organisatiegrootte meer bepalend voor het brutoloon van een ICT Manager, met een gemiddeld verschil tot 3.000 euro bruto per maand. De regio is dan weer meer bepalend voor een functie als directie- of managementassistent, met een gemiddeld verschil van 600 euro”, verduidelijkt David Schoonens verantwoordelijke Consultancy Grote Bedrijven van SD Worx.
Ook extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen, forfaitaire onkosten, maaltijdcheques en groepsverzekering vertegenwoordigen een interessante aanvulling, maar ook hier verschilt het gebruik al naargelang van de functie, de sector, de regio of de organisatiegrootte.

De jongste jaren blijft het aandeel werknemers dat geniet van een variabele verloning gestaag toenemen. Begin 2020 kreeg gemiddeld meer dan 45 procent van de bedienden in de privésector een variabel loon. Dit kan bestaan uit een (traditionele) cash bonus/commissie of premie, maar ook uit een loonbonus (cao 90) op basis van gezamenlijke doelstellingen of warrants. In organisaties tot 250 werknemers ligt het percentage begunstigden zelfs hoger: zo goed als de helft krijgt een variabel loon aangeboden. In bedrijven van meer dan 1.000 werknemers daalt dit tot 35 procent.

Tussen 2019 en 2020 daalde het gemiddeld bruto bedrag op jaarbasis van de cashbonus, commissies of premies met 15 procent voor leidinggevende functies, 18 procent voor kenniswerk of specialisatierollen en 16 procent voor ondersteunende of zorgende rollen.
Enige uitzondering: voor business development rollen bleef het gemiddelde van het variabele luik nagenoeg stabiel (lichte stijging met 2 procent). De daling is groter in bedrijven met tussen 50 en 250 werknemers en in de industrie.

Bron: SD Worx

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen