< Terug naar overzicht

BEL20-bedrijven leven spelregels deugdelijk bestuur na

BEL20-bedrijven leven de Belgische Corporate Governance Code 2009 goed na. Al blijft er nood aan sensibilisering.

Guberna (Instituut voor Bestuurders) en het VBO publiceerden hun recentste studie over de naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 door de BEL20-bedrijven. Daaruit blijkt dat deze bedrijven de code goed naleven en een voortrekkersrol spelen.

Een gedetailleerde analyse toont aan dat heel wat essentiële onderdelen van de code door (bijna) alle ondernemingen worden nageleefd. Het gaat onder meer over de transparantievereisten zoals de samenstelling en werking van de organen en de bestuurscomités. Maar ook de transparantie op het vlak van vergoeding scoort goed bij de BEL20-bedrijven.

Bijna alle ondernemingen publiceren een remuneratieverslag met daarin de remuneratie van bestuurders, CEO's en uitvoerende managers.

Over de aandelengerelateerde vergoeding wordt nog niet voldoende informatie wordt. “We zitten wel nog in een overgangsfase, de wet van 6 april 2010 zal pas in de volgende jaarverslagen volledig tot uiting komen”, merken de onderzoekers op.

Ook met andere bepalingen hebben sommige ondernemingen het nog moeilijk, zoals de evaluatie van de raad van bestuur. Slechts 10 ondernemingen geven aan dat een evaluatie effectief plaatsvond, de andere ondernemingen zijn daar nog niet duidelijk over.

Profiel


Gemiddeld telt een raad van bestuur van een BEL20-onderneming 13 bestuurders bestaande uit gemiddeld 11 niet-uitvoerende bestuurders, onder wie 5 onafhankelijke en meestal 1 à 2 uitvoerende bestuurders.

Daarnaast blijkt dat het CEO-model het vaakst wordt ingesteld (55 procent). Een wettelijk directiecomité komt sporadisch voor (bij 5 ondernemingen). Eén onderneming voert nog geen functiescheiding door tussen de CEO en de voorzitter van de raad van bestuur.

Qua genderdiversiteit scoort België nog steeds eerder aan de lage kant, maar de cijfers evolueren positief. 10,2 procent van de bestuurszetels worden bekleed door een vrouw, ten aanzien van 7,9 procent in 2006 en 8,8 procent in 2008.

Eén op de drie zitjes wordt bekleed door een niet-Belg. De gemiddelde leeftijd van de bestuurders is 58 jaar en het gros van de ondernemingen legt een leeftijdsgrens op van 70 jaar. 4 procent van de bestuurders hebben meerdere mandaten in BEL20-ondernemingen.

Een belangrijke evolutie is het groeiend aantal raads- en comitévergaderingen. Voornamelijk de vergaderfrequentie van het auditcomité (met een maximum van 14) springt in het oog. Ondanks de vele vergaderingen ligt de aanwezigheid toch vrij hoog, met een gemiddelde van 90 procent. Enkel de aanwezigheidsgraad van buitenlandse bestuurders vraagt enige aandacht.

Bron: Guberna/VBO

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen