< Terug naar overzicht

Bedrijven werven niet meer aan

Belgische werkgevers zijn nog nooit zo pessimistisch geweest over hun tewerkstellingsvooruitzichten sinds 2008. Het percentage werkgevers dat verwacht tegen het einde van het jaar medewerkers te ontslaan, is groter dan het percentage dat medewerkers wil aanwerven.

Dat blijkt uit de recentste Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten. Zes procent van de 751 ondervraagde Belgische werkgevers is van plan om voor eind juni medewerkers aan te werven.

Zeven procent denkt veeleer aan ontslaan. Een meerderheid (86 procent) houdt het op een status-quo.

In de drie gewesten is er een daling van de tewerkstellingsprognoses, zowel op jaar- als kwartaalbasis. Alleen Brusselse werkgevers en dan vooral in de financiële – en dienstensector zijn een beetje positiever gestemd.

Drie sectoren ontsnappen aan het sombere klimaat met voorop de bouwnijverheid. Bijna één op de vijf werkgevers denkt eraan om zijn personeelsbestand te versterken, wellicht omdat ze hopen op een toename van de activiteit na het Batibouw-bouwsalon.

Ook de sector financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten voorspelt positieve cijfers, net als de horeca.

De aanwervingen vallen stil in de sector landbouw/jacht/bosbouw en visserij en zijn licht negatief in de sectoren elektriciteit, gas en water en industrie/productie.

Minst positief zijn de werkgevers in de groot- en kleinhandel en in de openbare diensten/onderwijs/gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening, alsook in de sector transport, logistiek en communicatie en in de sector winning van delfstoffen.

Wereldwijde onzekerheid


Europa wordt het hardst getroffen door het gebrek aan vertrouwen bij de werkgevers: 9 van de 22 bevraagde Europese landen hebben negatieve tewerkstellingsvooruitzichten de komende drie maanden. Toch is dat beter dan het vorige kwartaal, toen nog 13 landen een negatieve netto-tewerkstellingsprogonose voorspelden.

De arbeidsmarkt in Groot-Brittannië blijft zich herstellen tussen vandaag en eind juni. Ook in Duitsland blijven de vooruitzichten positief, ook al zwakken ze af, vergeleken op jaar- en kwartaalbasis. In Frankrijk verwachten de werkgevers een stabilisering van de werkgelegenheid.

In de Verenigde Staten, China en Japan blijven de tewerkstellingsprognoses vrij stabiel en positief.

De Braziliaanse, Taiwanese, Turkse, Indische en Panamese werkgevers zijn de grootste optimisten. In tegenstelling tot hun collega’s in Spanje, Italië, Griekenland en Nederland. Trouwens, de netto-tewerkstellingsprognose in Spanje en Italië was nog nooit zo pessimistisch.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen