< Terug naar overzicht

Bedrijfssluitingen jagen werkloosheidscijfers de hoogte in

De werkloosheid in Vlaanderen is eind januari fors gestegen. De stijging lag met 1,8% gevoelig hoger dan het normale seizoengemiddelde (0,9%). Volgens Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt sluipen de vorig jaar aangekondigde bedrijfssluitingen en herstructureringen nu de werkloosheidscijfers binnen. Maar ook de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid bij 50-plussers, blijft stijgen. De werkloosheidsgraad nam toe van 6,82% begin 2002 tot 7,47% in januari 2003. Alleen het aantal langdurig werklozen blijft dalen, alle andere categorieën gaan erop achteruit.

Vlaanderen telde eind januari 198.770 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Onder hen waren er 150.097 werkzoekenden met een uitkering (UVW’s). In vergelijking met de vorige maand steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden met 3572 of 1,8%. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden groeide met 5893 of 4,1% en het aantal jongeren in wachttijd daalde met 2043 of 10%.
Op jaarbasis groeide het aantal Vlaamse werkzoekenden met 17.630 of 9,7%. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden steeg in één jaar tijd met 17.424 of 13,1% tot 150.097. Het aantal jongeren in wachttijd steeg met 2836 of 18,3% tot 18.308.
De werkloosheidsgraad - de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en de beroepsbevolking - bereikte in januari 2003 7,47% (tegen 6,82% begin 2002). De mannelijke werkloosheidsgraad bedroeg 6,23%, de vrouwelijke 9,10%. De toename is procentueel het hoogst in de regio’s Sint-Niklaas, Mechelen, Hasselt en Aalst-Oudenaarde.
De kortdurende werkloosheid (minder dan één jaar) steeg op jaarbasis met 10,9% of 12.809 werkzoekenden. De groep die één tot twee jaar werkzoekend is, groeide met 31,6% (of 7782 werkzoekenden). Alleen de groep langdurig werklozen (langer dan twee jaar) daalde. Voor de rest deelden alle categorieën – jongeren en ouderen, hoger en lager geschoolden – in de klappen.
De VDAB ontving in 2002 (januari tot eind december) 218.699 vacatures, waarvan 78,7% werd ingevuld. Ter vergelijking: in 2001 ontving de VDAB 205.624 vacatures. Toen werd 77,2% van de vacatures ingevuld.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen