< Terug naar overzicht

Bedrijfsleiders en HR-directeurs staan positief tegenover sociaal overleg

Volgens een enquête van Acerta Legal Consult is 70% van de bedrijfsleiders en HR-directeurs positief gestemd over het sociaal overleg. Wat niet wegneemt dat de formele overlegorganen veel efficiënter kunnen werken.

Aan de peiling namen 265 personeelsdirecteurs en bedrijfsleiders van kleine en grote ondernemingen deel. Eén van de meest opmerkelijke vaststellingen is volgens Dirk Wijns, manager van Acerta Legal Consult, dat ruim 70 % van de werkgevers met meer dan 100 werknemers tevreden is met een overlegorgaan als de ondernemingsraad. De meerderheid van de ondernemingen met minder dan 250 werknemers staat ook positief tegenover de oprichting van een vakbondsafvaardiging. In kleinere ondernemingen is de tendens negatiever. Slechts 30 à 35% van de ondernemingen met minder dan 100 werknemers zou, als ze de vrije keuze hadden, een vakbondsafvaardiging toelaten.

Ondanks de globale overwegend positieve ingesteldheid ten aanzien van de ondernemingsraad, blijkt dat zijn rol als informatie- en overlegorgaan niet als erg effectief ervaren wordt. Dit geldt ten aanzien van alle personeelscategorieën, maar in het bijzonder ten aanzien van de kaderleden.

De ondernemingsraad behandelt volgens meer dan 50% van de respondenten geregeld materies die niet tot zijn bevoegdheid behoren. Voorts kan de vergaderfrequentie naar beneden (kleinere werkgevers menen zelfs dat vier vergaderingen per jaar ruimschoots volstaan).

Interessant in het kader van de discussie over de Europese richtlijn inzake de verplichte informatieverstrekking in de kleine ondernemingen is dat de rol van de vakbondssecretarissen beperkt blijft in meer dan 50% van de bedrijven. In 37% van de bedrijven treden zij enkel op als louter ondertekenaar van een collectief akkoord.

Wie de volledige resultaten van de enquête wil ontvangen – ze bevat nog wel enkele actuele en relevante vaststellingen – neemt contact met Dirk Wijns (dirk.wijns@acerta.be, 016/24.52.70). Ook HR Square besteedt aandacht aan dit thema in editie 46 van mei.

Ondertussen ronden we af met de suggesties voor het beleid die Acerta Legal Consult uit dit onderzoek puurt. Vooreerst pleit het voor de samenvoeging van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk tot één orgaan. In dit overlegplatform kunnen alle thema’s van het ondernemingsoverleg aan bod komen. Dit moet mogelijk zijn met de huidige vergaderfrequentie van één keer per maand. De samenvoeging zou niet alleen de efficiëntie van het overleg bevorderen, maar ook de dossierkennis van de betrokkenen ten goede komen.

Ten slotte vraagt Acerta zich af of de vakbonden en/of hun vrijgestelden het monopolie moeten behouden op het sluiten van een ondernemings-cao. In de meerderheid van de ondernemingen is hun rol in de onderhandelingen eerder beperkt. De suggestie is dat de vakbondsafvaardiging in de onderneming zelf rechtsgeldig een cao zou kunnen sluiten met de werkgever.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen