< Terug naar overzicht

Bedrijfscultuur en stabiliteit zorgen voor tevreden werknemers.

De bedrijfscultuur en de stabiliteit van een organisatie hebben de grootste impact op de algemene tevredenheid van een Belgische werknemer. Collega’s hebben de minste impact.

Jaarlijks bevraagt HR-dienstengroep SD Worx 3000 werknemers over hun werktevredenheid. Verschillende aspecten die een impact hebben op de algemene tevredenheid worden onder de loep genomen, alsook hun onderlinge relatie. Van alle tevredenheidsaspecten blijken de bedrijfscultuur en de stabiliteit in de organisatie het sterkst verbonden met de algemene tevredenheid. Het gaat om de mentaliteit in het algemeen, de openheid, de eerlijkheid en volledigheid van de communicatie, de reputatie en het imago van het bedrijf, de werkzekerheid en het vertrouwen in de organisatie voor de toekomst.

Medewerkers die ontevreden zijn over de cultuur en de stabiliteit van het bedrijf, zijn in het algemeen ook zeer ontevreden op het werk. De groep van werknemers die zeer tevreden is met de cultuur en stabiliteit heeft een algemene tevredenheidsscore van 8,31 op een schaal van 10, de werknemers die zeer ontevreden zijn over deze aspecten scoren slechts 4,45.

Opvallend: collega’s hebben de minste impact op de algemene tevredenheid. Er is natuurlijk wel degelijk een positief verband tussen collega’s en tevredenheid, maar minder sterk dan de andere factoren. Werknemers geven aan dat ‘andere afdelingen en klanten’, ‘de financiële vergoeding’ en ‘werktijden en –omstandigheden’ meer impact hebben op hun tevredenheid dan de collega’s. De top vijf van tevredenheidsaspecten wordt naast cultuur en stabiliteit vervolledigd door ‘management en beleid’, ‘de job zelf’, ‘de leidinggevende’ en ‘de leer- en doorgroeimogelijkheden’.

De HR-dienstverlener onderzocht ook het verband tussen stress en de algemene tevredenheid. De verwachting wordt bevestigd: meer stress leidt tot minder tevredenheid. Medewerkers die in de job geregeld tot aanhoudend stress ondervinden, hebben een tevredenheidsscore die onder het Belgische gemiddelde ligt (6,82 op 10). Aanhoudende stress (met zeer veel lichamelijke en geestelijke klachten) is zeer nefast voor de tevredenheid op het werk en zorgt ervoor dat het tevredenheidspeil daalt tot onder de scheidingslijn tussen tevreden en ontevreden medewerkers.

Ontevreden werknemers worden al snel ex-werknemers. Van de medewerkers die zeer ontevreden zijn op het werk, kijkt 71% hetzij actief, hetzij passief uit naar een andere job. Bij zeer tevreden medewerkers blijft dit beperkt tot 6%. Het belang van tevreden medewerkers voor een bedrijf is dus niet te onderschatten.

Het verzuimgedrag geeft ook een goede indicatie van de tevredenheid van een werknemer. Medewerkers die verzuimen zijn over het algemeen minder tevreden. Medewerkers die zeer tevreden zijn, zijn bijna vier keer minder ziek (6,1 dagen per jaar) dan zeer ontevreden medewerkers (22,5 dagen per jaar).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen