< Terug naar overzicht

Bedrijfsbetrokkenheid scoort het hoogst bij babyboomers (en het laagst bij generatie Y)

De werknemersbetrokkenheid stijgt in 2016 globaal van 62 naar 65 procent. Dit ondanks een krappe arbeidsmarkt in de Verenigde Staten, de economische onzekerheid in Europa en de belangrijke handelsuitdaging in de rest van de wereld. Deze stijgende tendens houdt al vier jaar aan.

De globale stijging van het werknemersengagement varieert sterk volgens de verschillende regio’s: van 60 procent in Europa (+2 procent) tot 72 procent in Latijns Amerika (+1 procent), met tussenin de sterkste stijger Azië met 65 procent (+5 procent).

Daarnaast brengt het onderzoek de voornaamste drijfveren in kaart die leiden tot een grotere betrokkenheid. Wereldwijd staan carrière-opportuniteiten, een billijke verloning en erkenning, alsook de EVP (Employee Value Proposition), de werkomgeving en opleidingsmogelijkheden in de top 5.

De bedrijfsbetrokkenheid ligt het hoogst bij de babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) (70 procent). Ze worden gevolgd door generatie X (1965-1979) met 66 procent. Het laagst scoort generatie Y, ook wel gekend als de millennials (1980-2000) (63 procent).

Onzekerheid in Europa

Geen enkele regio zag het werknemersengagement de laatste 5 jaren zo sterk toenemen als Europa. In 2011 was slechts 52 procent van de medewerkers geëngageerd, in 2016 was dit gemiddeld 60 procent. Een verbluffend resultaat, zeker gezien de uitdagingen waarmee Europa werd en wordt geconfronteerd. De massale immigratie, de hoge werkloosheid in talrijke EU-landen en zelfs het in vraag stellen van de Europese Unie brachten meer onzekerheid.

Zowel Noord- als Zuid-Europa zagen het werknemersengagement met 3 procentpunten toenemen tot respectievelijk 55 en 66 procent. Hoewel West-Europa ‘slechts’ op 56 procent eindigt, tekent het de hoogste stijging op (+ 4 procent).

Alleen Oost-Europa kende een terugval van drie procentpunten tot 62 procent, een duidelijk gevolg van de genomen sancties tegenover Rusland. De Russische turbulentie heeft immers een directe impact op de economieën van de buurlanden, een gegeven dat ook de werknemers daar ervaren.

In België zijn de werknemers gemotiveerd en geëngageerd, maar het is opletten geblazen. Leidinggevenden moeten continu luisteren naar hun medewerkers en bijsturen waar nodig, enkel dan blijven zij geëngageerd. In een snel veranderende wereld moeten organisaties snel kunnen schakelen. Ze moeten over werknemers beschikken die snel kunnen meedenken in de nieuwe richting die de bedrijfsleiding inslaat. En precies de geëngageerde werknemers blijken zich het meest flexibel en veranderingsbereid op te stellen. Engagement is dus een bijzonder wardevolle troef.

Stijger Azië

In het Aziatische continent, verankerd in de twee grote economieën China en Indië, is de bedrijfsbetrokkenheid het afgelopen jaar het meest gestegen, namelijk met 5 procentpunten, van 60 naar 65 procent.

Deze stijging is een positief teken voor de Aziatische bedrijven die moeten kunnen inspelen op de verwachte jaarlijkse groeiprognose van 5 procent, voorzien tot 2020.

Hoogvlieger Latijns-Amerika

De voorbije 5 jaar is geen enkele andere regio erin geslaagd het niveau van bedrijfsbetrokkenheid van Latijns-Amerika te benaderen. De gemiddelde bedrijfsbetrokkenheid is er sinds 2011 gemiddeld onveranderd gebleven: 72 procent tegen wereldwijd 65 procent.

En dit in schril contrast met de Latijns-Amerikaanse economie, die sinds 2015 door de politieke instabiliteit in Brazilië vertraagt. De talrijke banen die gedurende de laatste 10 jaar werden gecreëerd, zijn tenietgegaan op slechts één jaar tijd. En ook na het afzetten van de Braziliaanse presidente blijven buitenlandse investeringen onzeker.

Status-quo voor Noord-Amerika

De werknemersbetrokkenheid steeg met slechts één procentpunt (van 64 naar 65 procent) gedurende het laatste jaar in Noord-Amerika. Het werknemersengagement dat in 2011 63 procent bedroeg, viel terug op 60 procent in 2012, om gestaag te groeien naar 65 procent, trendsgewijs een bescheiden verbetering dus.

Vraagtekens in Afrika

Net zoals in Europa, verbeterde de werknemersbetrokkenheid in Afrika aanzienlijk sinds 2011. In dat jaar waren 52 procent van de medewerkers in Afrika geëngageerd. In 2014 nam dit zelfs toe tot 62 procent, maar in 2015 daalde het met 3 procentpunten tot 59 procent. De vraag luidt nu of dit een teken aan de wand is, dan wel een bijsturing.

Onderzoeksmethodologie

Elk jaar meet Aon het werknemersengagement in meer dan 1000 organisaties wereldwijd. Deze studie werd uitgevoerd gebruikmakend van de bevragingsgegevens van meer dan 3 miljoen werknemers in 2014 en meer dan 4 miljoen werknemers in 2015.

De antwoorden komen van organisaties met minder dan 100 werknemers tot organisaties met 100.000 werknemers en meer, en werd uitgevoerd in meer dan 60 sectoren.

Bron: Aon (aon.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen