< Terug naar overzicht

Bankbonussen opnieuw onder Europees vuur

Een kritisch rapport van waakhond EBA (European Banking Authority) is koren op de molen van het Europees parlement. Het werkt volop aan een nieuwe wetgeving om de bonussen van bankiers te beperken. Op tafel ligt een voorstel om de bonus te beperken tot eenmaal het basisloon.

Ondanks de invoering van strengere bonusregels eind 2010, blijven sommige Europese banken exuberant hoge bonussen uitbetalen aan hun personeel. Zeker als je de omvang van hun variabel salaris vergelijkt met hun basisloon. Zo blijkt uit een rapport van Europese bankwaakhond EBA.

Uit het EBA-rapport blijkt dat sommige bankiers, meestal beurstraders, in Europa voor 2011 een bonus uitbetaald kregen die tienmaal hoger ligt dan hun vast salaris. En dat bestuurders en directieleden in sommige landen een bonus opstrijken die kan oplopen tot vijf keer hun basisloon.

Het gemiddelde van de hele eurozone ligt weliswaar een flink stuk lager, respectievelijk 122 en 139 procent van het basisloon, maar dat belet de EBA niet om vast te stellen dat veel financiële instellingen in Europa nog altijd geen breuk hebben gemaakt met de bonuscultuur van voor de crisis.

Bovendien hebben heel wat Europese grootbanken de neiging om de bestaande bonusperkingen, die de banken onder meer verplichten om hoogstens een kwart van de bonus vooraf in cash te betalen, slechts toe te passen op een beperkt deel van hun personeel. Vaak niet meer dan 1 procent van het totaal. Hoe het zit met de verloning van de andere 99 procent, blijft vaak onduidelijk.

Nieuwe wetgeving


Het rapport is dan ook koren op de molen van het Europees parlement, dat volop werkt aan nieuwe wetgeving om de bonussen van de bankiers in te perken. Op tafel ligt onder meer een voorstel om de bonus te beperken tot hoogstens eenmaal het basisloon.

Daarnaast zouden de Europese banken mogelijk ook lijsten moeten opmaken van de namen en functies van alle personeelsleden die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen. Zodat de overkoepelende waakhond EBA ook daarover een rapport kan maken.

Het plan is om de strengere bonusregels op te nemen in de nieuwe Europese richtlijn die de Europese banken vanaf 1 januari 2013 zal verplichten om hun kapitaalbuffers te versterken (Bazel III).

Maar zover is het nog niet. Vooraleer bovenstaande voorstellen wet kunnen worden, moeten ze eerst worden goedgekeurd door het Europees parlement én de Europese lidstaten. Een proces dat nog maanden kan duren. Bovendien zit ook de bankenlobby niet stil.

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen