< Terug naar overzicht

Banencrisis verdiept, waarschuwt Internationale Arbeidsorganisatie

Het aantal werkuren dat in de eerste helft van 2020 wereldwijd verloren is gegaan, ligt nog hoger dan eerder geschat. Het erg onzekere herstel tijdens de tweede helft van dit jaar zal zelfs in het beste scenario niet voldoende zijn om terug te keren naar het niveau van voor de pandemie. Het risico bestaat dat er nog steeds op grote schaal banen verloren zullen gaan, waarschuwt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Volgens de vijfde editie van het IAO-rapport over COVID-19 en de wereld van werk is het wereldwijde aantal werkuren tijdens het tweede kwartaal van 2020 met 14 procent gedaald, het equivalent van 400 miljoen voltijdse banen (uitgaand van een 48-uren werkweek). Dit is een sterke stijging ten opzichte van de inschattingen in de vorige editie van het rapport (uitgegeven op 27 mei): toen voorspelde de IAO een daling van 10,7 procent (305 miljoen banen).

De nieuwe cijfers weerspiegelen de verslechterende situatie in veel regio's tijdens de afgelopen weken, in het bijzonder in ontwikkelingseconomieën. Regionaal bedroeg het verlies van werkuren tijdens het tweede kwartaal in Amerika 18,3 procent, in Europa en Centraal-Azië 13,9 procent, in Azië en de Stille Oceaan 13,5 procent, in de Arabische landen 13,2 procent en in Afrika 12,1 procent.

In Europa is het aantal werkuren in het tweede kwartaal met het equivalent van 45 miljoen voltijdse banen. Zuid-Europa (18 procent) lijdt het grootste verlies, gevolgd door Noord-Europa (15,3 procent), West-Europa (14,3 procent) en Oost-Europa (11,6 procent).

34 tot 340 miljoen banen verdwijnen

De studie becijfert drie scenario's voor herstel in de tweede helft van 2020: een basis-, een pessimistisch en een optimistisch scenario. Het resultaat op lange termijn zal afhangen van het toekomstige traject van de pandemie en de beleidskeuzes van de overheden.
Het basismodel - dat uitgaat van een heropleving van de economische activiteit overeenkomstig de bestaande prognoses, het opheffen van de beperkingen op de werkplek en een herstel van de consumptie en de investeringen - voorspelt een daling van het verlies van werkuren met 4,9 procent (140 miljoen voltijdse banen) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.
Het pessimistische scenario gaat uit van een tweede golf en de terugkeer van beperkingen die het herstel aanzienlijk zouden vertragen. Als gevolg hiervan zouden de werkuren dalen met 11,9 procent (340 miljoen voltijdse banen).
Het optimistische scenario veronderstelt dat de werknemers hun activiteiten snel kunnen hervatten, waardoor de totale vraag en de werkgelegenheid aanzienlijk zouden toenemen. Met dit uitzonderlijk snelle herstel zou het totale verlies van werkuren dalen tot 1,2 procent (34 miljoen voltijdse banen).

Vrouwen zwaar getroffen

Vrouwelijke werknemers worden onevenredig zwaar getroffen door de pandemie, waardoor het risico ontstaat dat een deel van de bescheiden vooruitgang die de afgelopen decennia op het gebied van gendergelijkheid is geboekt verloren gaat en dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk nog groter wordt.
De ernstige gevolgen van COVID-19 voor vrouwelijke werknemers houden verband met hun oververtegenwoordiging in enkele van de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, zoals het hotelwezen en de horeca, verkoop en productie. Wereldwijd zijn bijna 510 miljoen of 40 procent van alle werkende vrouwen aan de slag in de vier zwaarst getroffen sectoren, tegenover met 36,6 procent van de mannen.
Vrouwen domineren ook in de sectoren huishoudelijk werk, de gezondheidszorg en in de sociale sector, waar zij een groter risico lopen om hun inkomen te verliezen, geïnfecteerd te geraken en over te dragen, en minder kans hebben op sociale bescherming. De pre-pandemische ongelijke verdeling van onbetaald zorgwerk is tijdens de crisis ook verslechterd, wat nog wordt verergerd door de sluiting van scholen en zorgdiensten.
“De beslissingen die we nu nemen, zullen nazinderen tijdens de komende jaren en ook na 2030”, zegt directeur-generaal Guy Ryder van de IAO. “Hoewel landen zich in verschillende stadia van de pandemie bevinden en er al veel is gedaan, moeten we onze inspanningen verdubbelen als we beter uit deze crisis willen komen dan toen deze begon.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen