< Terug naar overzicht

Balans werk-privé belangrijker dan loon en werkzekerheid

De heropleving van de arbeidsmarkt leidt tot een groeiend vertrouwen en een vernieuwde focus op het eigen welzijn. Werknemers worden minder flexibel, ergeren zich meer aan stress en werkdruk, en zoeken opnieuw naar een beter werk-privé-evenwicht, zelfontwikkeling en interessant werk.

Dat blijkt uit de vierde editie van de barometer over de arbeidsmarkttevredenheid van Tempo-Team. De barometer is het resultaat van een bevraging in januari 2011 bij een representatieve steekproef van 517 vaste en tijdelijke werknemers en 210 HR-managers door het onafhankelijk onderzoeksbureau InSites Consulting.

De tevredenheid bereikt opnieuw het niveau van voor de crisis. Zowel medewerkers als werkgevers hebben vertrouwen in de toekomst van het bedrijf, de arbeidsmarkt en de jobzekerheid. In de overheid daarentegen is het vertrouwen kleiner.

Zelfontwikkeling


De algemene arbeidsmarkttevredenheid blijft sinds de eerste meting in 2008 schommelen rond 80 procent. Al hechten medewerkers meer dan de voorbije jaren opnieuw belang aan evenwicht en zelfontwikkeling. Een evenwichtige balans tussen werk en privéleven en uitdagend werk zijn de belangrijkste prioriteiten. Belangrijker zelfs dan de financiële gezondheid van het bedrijf en de toekomstvisie van het management.

De reputatie als werkgever, de innovatiekracht van het bedrijf of de sterkte van het merk hebben eveneens weinig invloed op de aantrekkelijkheid van de job.

Beduidend minder werknemers willen omwille van het loon van werkgever veranderen, slechts 22 procent tegenover 39 procent in 2009. Vooral de sfeer op het werk is doorslaggevend om al dan niet van werkgever te veranderen.

Meer stress


Bijna de helft van de werknemers vindt dat de stress en werkdruk toegenomen zijn. Maar vooral de onvrede van werknemers over hun ontwikkelingsmogelijkheden wegen zwaar door. Werkgevers onderschatten dit, ruim twee op de drie werkgevers is tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden die het zijn werknemers aanbiedt.

De tevredenheid over het loon is licht gestegen. Ongeveer de helft van de respondenten zijn hierover tevreden. Nu de crisis voorbij is, is ook de bereidheid tot flexibiliteit opnieuw gedaald. In vergelijking met onze buurlanden zijn Belgische werknemers het minst flexibel en mobiel.

Werkgevers overschatten zichzelf


Ook de tevredenheid van werkgevers over hun werknemers is gedaald. Vooral de lagere bereidheid van werknemers om extra inspanningen te leveren, valt zwaar. Al blijft het merendeel van de werkgevers (90 procent) tevreden tot zeer tevreden over zijn werknemers.

Over hun gevoerde loonpolitiek, promotiekansen, investeringen in opleiding en training zijn werkgevers zeer tevreden. Medewerkers daarentegen delen die mening niet.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen