< Terug naar overzicht

Arbeidsverzuim in grote ondernemingen neemt toe met 28%

De HR-dienstengroep SD Worx voerde voor de tweede keer een grootschalig onderzoek uit naar arbeidsverzuim in België. De vaststellingen: in 2002 steeg het algemeen arbeidsverzuim met 7%. In kleine bedrijven daalde het een beetje, in de zeer grote (+ 1000 werknemers) steeg het spectaculair.

De steekproef waarop SD Worx zich baseert, bestaat uit 10.652 ondernemingen en 346.538 werknemers uit de privé-sector. Daar stijgt het algemeen arbeidsverzuim met ruim 7%. Het verzuim wordt berekend door het aantal verzuimde dagen te delen door het totale aantal dagen die voor een werknemer theoretisch voor prestaties in aanmerking komen (voor voltijdse werknemers 365 dagen -52 weekends = 261 dagen). Arbeidsverzuim omvat het ziekteverzuim, verzuim door arbeidsongevallen, zwangerschap en geboorte, gewettigde afwezigheid en ongewettigde afwezigheid.
Het algemene verzuimpercentage bedraagt 6,42%. Ziekteverzuim heeft daarin het grootste aandeel met 4,79% (of 75% van het totale arbeidsverzuim). Arbeidsongevallen zorgen voor 0,38% terwijl het aandeel van de zwangerschapsrust stijgt tot 0,65%. Gewettigde en ongewettigde afwezigheden zijn goed voor 0,54% en 0,07%.
Vergeleken met 2001 blijft het ziekteverzuim stijgen. Terwijl het ziekteverzuim in 2001
4,48% bedroeg, is dit in 2002 toegenomen tot 4,79%. Dit betekent een relatieve stijging van 7%. In 2002 is 56% van de werknemers minstens één keer afwezig geweest wegens ziekte. De gemiddelde ziekteduur bedraagt 10,34 dagen.
Opvallend is dat het verzuim lichtjes daalt bij kleinere bedrijven met minder dan 50 werknemers en fors stijgt bij de grote ondernemingen met 1000 werknemers en meer. Daar bedraagt het ziektepercentage 5,86% in 2002, een stijging met 28%.
De stijging zet zich feller door bij vrouwen dan bij mannen, maar het verzuim stijgt in beide groepen. De kloof tussen arbeiders en bedienden groeit: bij arbeiders bedraagt het ziekteverzuim nu al 7,20%, bij bedienden 3,13%.
Bij deeltijdse werknemers stijgt het ziekteverzuim sneller dan bij voltijdse. Het verzuim bij deeltijdse werknemers bedraagt 5,79% in 2002 en 4,63% in 2001; dit is een stijging met 25%. De voltijdse werknemers lieten een ziektepercentage van 4,54% noteren in 2002 ten opzichte van 4,45% in 2001, een stijging met 2%. De relatief sterkste toename van ziekteverzuim is gesitueerd bij de anciënniteitgroep “werknemers met slechts 2 jaar anciënniteit of minder”.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen