< Terug naar overzicht

Arbeidsparticipatie allochtonen dramatisch ondermaats

België draagt de rode lantaarn in de EU voor het inschakelen van niet-Europeanen in het arbeidsproces. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid noemt de situatie ‘dramatisch ondermaats’.

In België werkt amper één op drie niet-Europese vreemdelingen, het laagste percentage van de EU. Ook andere kansengroepen zoals ouderen, vrouwen en gehandicapten doen het niet goed, al is hier wel sprake van een verbetering. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid countert met deze berichten de euforie over de Belgische arbeidsmarkt. Er wordt namelijk, na de creatie van 41.000 en 46.000 jobs in 2005 en 2006, dit jaar een toename van 60.000 banen verwacht. De werkgelegenheidsgraad zou van 61 tot 61,5 % stijgen, terwijl het werkloosheidspercentage zou dalen van 8,3 tot 7,6 %. Tot daar het goede nieuws.

Vorig jaar lag de werkgelegenheidsgraad echter 3,3 procentpunt onder het EU-gemiddelde, en een heel eind verwijderd van de Lissabondoelstelling, die 70% van de bevolking op actieve leeftijd aan de slag wil.

Oorzaak van deze zwakke prestatie? De slechte inschakeling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktparticipatie van 50-plussers mag de jongste jaren dan wel gestegen zijn, in 2006 had nog altijd bijna een derde van de groep tussen 50 en 64 jaar de arbeidsmarkt verlaten. De Hoge Raad vraagt daarom een verdere afbouw van het brugpensioen en de uitbreiding van het begeleidingsplan voor werkzoekenden tot de 50-plussers. Hij ziet in het Europese verbod op leeftijdsgebonden barema’s een unieke kans om over te schakelen naar een systeem van loonvorming dat ouderen niet langer uit de markt prijst. Inzake de participatie van vrouwen en jongeren presteert België iets beter, maar groepen als alleenstaande vrouwen met kinderen en laaggeschoolde jongeren blijven erg kwetsbaar.

Het minst fraai is de situatie van de allochtonen. Slechts 35% van de niet-Europese vreemdelingen is aan het werk, het laagste cijfer van de EU. Bovendien zit het 27% onder het percentage van de ingezetenen. Ook dat verschil is een van de grootste van Europa. Over de groep van allochtone afkomst die wel de Belgische nationaliteit bezit bestaan geen betrouwbare statistieken, maar de Hoge Raad schat dat de tweede en derde generatie migranten nog meer moeilijkheden hebben om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen.

Volgens de Hoge Raad is deze situatie niet alleen om morele redenen onaanvaardbaar. België kan het zich door de vergrijzing ook economisch niet langer veroorloven die groepen aan de kant te laten. De totale beroepsbevolking zal nog stijgen tot 2010, maar de groep tussen 25 en 54 jaar zal tegen dan al gekrompen zijn met 87.000 eenheden, terwijl er wel 128.000 personen tussen 55 en 64 jaar zullen zijn bijgekomen.


In het kader van het Europees Jaar van Gelijke Kansen zet HR Square diversiteit in de schijnwerpers. In HR Square nr. 45 (mei 2007) kwamen de 45-plussers en leeftijdsbewust personeelsbeleid aan bod, in HR Square nr. 46 (juni 2007) is het de beurt aan de allochtonen. Geïnteresseerd? Neem een abonnement via bert@hrsquare.be of tel. 053/60.56.75. U krijgt er deze edities gratis bij.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen