< Terug naar overzicht

Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten op laagste peil ooit

Na twee jaar stagnatie sluit 2008 opnieuw aan bij de dalende tendens in de ongevallencijfers van uitzendkrachten. Sinds Preventie en Interim afzonderlijke gegevens voor uitzendkrachten registreert, werden nog geen lagere frequentie en ernst genoteerd.

Preventie en Interim, de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid, laat weten dat de versterkte inspanningen van de uitzendsector en van de gebruikers van uitzendkrachten vruchten hebben afgeworpen. De daling van de ongevallencijfers toont het effect van de preventiecampagnes die zich richten tot een groep werknemers die zeer vatbaar is voor ongevallen (uitzendkrachten zijn gemiddeld jong, worden vaak tewerkgesteld in risicovolle beroepen en wisselen vaak van job).
In die campagnes werd de nadruk gelegd op veiligheid en gezondheid op het werk tijdens het onthaal en de begeleiding van de uitzendkrachten.
Preventie en Interim roept op om de inspanningen verder te zetten. “De economische crisis verplicht ons nog meer om met de campagne 2009 het negatieve effect te stoppen, dat de crisis zou kunnen hebben op de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten.”

Tewerkstelling


Als gevolg van de financiële en de economische crisis die in het laatste kwartaal van 2008 reeds gevolgen had, daalde de totale tewerkstelling in de sector met 3,5 procent. Met een duidelijk onderscheid tussen arbeiders (-7,5 procent) en bedienden (+ 4 procent).

Arbeidsongevallen


De frequentie van het aantal ongevallen is het afgelopen jaar voor bedienden en arbeiders samen gedaald met 9 procent. De ernstgraad (maat voor de dagen arbeidsongeschiktheid) is voor bedienden en arbeiders, gedaald met 6,5 procent.
Opvallend: in vergelijking met het jaar 2000 is de frequentie van de arbeidsongevallen van uitzendkrachten gedaald met 38 procent en de ernstgraad met 34 procent.

Minder werk, meer opleiding


Besparen op veiligheids- en de gezondheidsmaatregelen op het werk is in deze crisistijden verleidelijk, maar absoluut uit den boze. Bij Preventie en Interim is men ervan overtuigd dat nu de economie op een zachter pitje draait en er minder werk is, het uitgelezen moment is aangebroken om net meer aandacht te schenken aan opleiding. “Uitzendkrachten een veiligheidsopleiding geven zal niet alleen het veiligheidsniveau in de onderneming verbeteren, maar ook de competitiviteit van de onderneming consolideren en zelfs laten toenemen.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen