< Terug naar overzicht

Arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen: zes actieterreinen

Vlaanderen wordt geconfronteerd met een (bijna) ongeziene arbeidsmarktkrapte. De werkloosheid daalt, de werkgelegenheid neemt toe en vacatures raken steeds moeizamer ingevuld. De studiedienst van het Departement Werk en Sociale Economie onderzocht deze problematiek in al haar dimensies. Wat zijn de oorzaken ervan? Wat zijn mogelijke gevolgen? Welke uitwegen zien we om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden?

Vlaanderen kent een van de krapste arbeidsmarkten van Europa. Tegelijk lijkt de krapte een structureel gegeven te worden door de vergrijzing en de bijhorende stijging in arbeidsvraag en daling in arbeidsaanbod. Er is duidelijk sprake van een kwalitatieve mismatch op de Vlaamse arbeidsmarkt: een mismatch tussen de gevraagde en aangeboden competenties. Zeker onder invloed van digitalisering kan dit probleem prangender worden.

De studiedienst van het Departement Werk en Sociale Economie identificeert zes actieterreinen waarop de krapte kan woorden aangepakt:

  1. Inclusiever activeren. De scope van het activeringsbeleid verbreden en op zoek gaan naar arbeidspotentieel onder de gehele bevolking op beroepsactieve leeftijd.
  2. Kwaliteitsvol informeren over de arbeidsmarkt. In heldere informatie voorzien over de arbeidsmarkt is essentieel. Zo kunnen werkgevers en werknemers doordachte beslissingen nemen en kan er ook een geïnformeerd beleid gevoerd worden.
  3. Inzetten op vaardigheden. Levenslang leren stimuleren zodat competenties up-to-date kunnen blijven of versterkt kunnen worden.
  4. Meer halen uit digitalisering. Technologie inzetten als bondgenoot.
  5. Werken aantrekkelijker maken. Zorgen voor werkbaar werk, zodat werkomstandigheden voor ieder die werkt aantrekkelijker worden.
  6. Mobiliteit stimuleren. Enerzijds moet job-job mobiliteit ondersteund worden, zodat mensen loopbaantransities vlot kunnen maken. Anderzijds kan er ook ingezet worden op interregionale pendel of internationale migratie.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/publicaties/arbeidsmarktkrapte-in-vlaanderen

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen