< Terug naar overzicht

Arbeidsmarkt veel dynamischer dan gedacht

In de periode tussen juni 2010 en juni 2011 veranderden 430.000 arbeidsplaatsen van eigenaar. Bovendien verhuizen werknemers vaker naar een andere sector als ze van job wisselen. Dit wijst op een grote discrepantie tussen de institutionele en de reële arbeidsmarkt, die veel dynamischer is dan vaak gedacht.

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van DynaM, een onderzoeksproject dat de dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt in kaart brengt en dat ontstaan is uit een samenwerking tussen HIVA-KULeuven, RSZ en Federgon, de federatie van HR-dienstverleners.

Hoewel de netto-evolutie van de werkgelegenheid beperkt blijft tot minder dan twee procent, ligt de instroomgraad (het aandeel medewerkers in een onderneming dat jaarlijks wordt aangeworven) in de periode juni 2010 - juni 2011 bijna tien keer zo hoog (18,5 procent). Zelfs in crisistijden werven bedrijven dus nog aan, al ligt het niveau lager dan de pre-crisisjaren 2006-2007. Tegelijk ligt de uitstroomgraad (het aandeel medewerkers dat de onderneming verlaat) met 17 procent lager dan de instroomgraad.

Ook krimpende bedrijven blijven aanwerven in crisistijden. Tussen juni 2010 en juni 2011 kwamen er in België netto 53.000 arbeidsplaatsen bij. De werknemersdynamiek achter deze jobcreatie en jobdestructie is echter nog veel groter. Bij alle Belgische ondernemingen, zowel groeiende als krimpende, kwamen er in die periode 642.000 nieuwe werknemers in dienst en vertrokken er 589.000. 430.000 arbeidsplaatsen veranderden dus van ‘eigenaar’.

Mobiliteit tussen sectoren


“De dynamiek van de werknemers blijkt dus geen homogeen gegeven, dat evenredig verdeeld wordt over de verschillende ondernemingen, werknemers en contracttypes. Op basis van de analyses kunnen we vaststellen dat onder meer leeftijd, regio, statuut, ondernemingsgrootte en arbeidsregime, maar ook de sector en de conjunctuur een duidelijke invloed hebben op de werknemersdynamiek”, zegt professor Ludo Struyven van HIVA-KU Leuven, die het onderzoeksproject leidt. “Lang werd gedacht dat vrouwen mobieler zouden zijn dat mannen, de DynaM-cijfers spreken dat tegen."

Werknemers die van job veranderen, blijken vaker van sector te veranderen. Het niveau van intersectorale mobiliteit ligt driemaal hoger dan het niveau van intrasectorale mobiliteit.

Uitzendsector


De uitzendsector vertoont een diepgaande interactie met enkele andere sectoren, zoals de groothandel, de detailhandel en de bouwnijverheid. De uitzendsector fungeert als een soort van draaischijf. De relaties gaan dan ook niet enkel in één richting: de stromen van de uitzendsector naar en vanuit de detailhandel en de bouwsector zijn vrij gelijk opgaand.

Ook de duurzaamheid van jobveranderingen na een baan in de uitzendsector werd onderzocht. Het zijn vooral uitzendkrachten en ‘reguliere’ bedienden die een grotere kans hebben om in een aanstelling van minstens één jaar terecht te komen. Aanstellingen van minstens twee jaar of langer zijn voor de reguliere tewerkgestelden en de uitzendkrachten ongeveer even waarschijnlijk.

“Deze bevindingen bieden extra wetenschappelijke evidentie voor het 'vierde motief', dat recentelijk ook wettelijk mogelijk maakt dat uitzendbedrijven uitzendkrachten ter beschikking stellen van bedrijven met het oog op een vaste aanwerving, wat zich in praktijk al veel eerder ontwikkelde,” zegt professor Ludo Struyven.

“Het feit dat de intersectorale jobmobiliteit beduidend hoger ligt dan de mobiliteit binnen eenzelfde sector staat enigszins haaks op het institutionele kader van de arbeidsmarkt, die nu in sterke mate sectoraal en per paritair comité is ingericht, zonder noemenswaardige regelingen tussen sectoren en subsectoren. Bekeken vanuit de bewegingen die werknemers maken op de arbeidsmarkt, is er dus een grote discrepantie tussen de institutionele en de reële arbeidsmarkt in België”, verklaart Paul Verschueren, directeur Research en Economic Affairs bij Federgon. Hij ziet daarin een bevestiging van de rol van de uitzendsector als opstap naar een duurzame job.

Bron: Federgon

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen