< Terug naar overzicht

Arbeidsmarkt leeft voorzichtig op

De Belgische arbeidsmarkt liep tijdens de coronacrisis vast, maar begint zich nu voorzichtig te herstellen dankzij een stijging van het aantal aanwervingen (+ 111 procent) tussen de eerste twee maanden van de crisis (maart-april) en de volgende twee maanden (mei-juni). Het aantal onvrijwillige ontslagen stagneert dan weer.

De cijfers van het sociaal secretariaat van HR-dienstverlener Securex wijzen op een herstel van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Het aantal aanwervingen tussen de eerste twee maanden van de crisis (maart-april) en de volgende twee maanden (mei-juni) is met 111 procent toegenomen. Dit is vooral het geval bij arbeiders (+ 128 procent) en in mindere mate bij bedienden (+ 78 procent). De toename van het aantal aanwervingen is ook duidelijk zichtbaar tussen mei en juni, met gemiddeld 54 procent meer aanwervingen (+ 72 procent voor arbeiders, + 23 procent voor bedienden).

De snelheid waarmee het herstel plaatsvindt, is opmerkelijk. Volgens Securex is deze trend voor een stuk te verklaren door de heropening van de winkels en de horeca in mei en juni, maar de HR-dienstverlener wijst erop dat dit desalniettemin bemoedigende tekenen zijn voor het herstel van de arbeidsmarkt na het versoepelen van de lockdown. “Dit is een positieve ontwikkeling voor de arbeidsmarkt, die stilaan tekenen van herstel vertoont. De mobiliteit op de arbeidsmarkt was quasi vast komen te lopen door de coronacrisis, en in tijden van crisis zijn werknemers nog meer op zoek naar stabiliteit. De kloof met vorig jaar wordt echter geleidelijk aan gedicht,” verduidelijkt Frank Vander Sijpe, Director van Securex Consulting.

Minder nieuwe contracten in vergelijking met vorig jaar

De stijging van het aantal aanwervingen moet echter wel met de nodige nuance bekeken worden: het volume van de nieuwe contracten ligt nog steeds aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo telt mei 2020 47 procent minder aanwervingen dan mei 2019. Hetzelfde geldt voor juni 2020 met een daling van gemiddeld 31 procent ten opzichte van juni 2019.

Dit verschil zal vermoedelijk geleidelijk afnemen naarmate het herstel vordert. “Het is normaal dat mensen in tijden van crisis minder geneigd zijn om van baan te veranderen. De drang naar stabiliteit is dan veel groter. Maar we mogen niet vergeten dat er zelfs in tijden van crisis ook sectoren zijn die actief op zoek gingen naar nieuwe medewerkers, denk maar aan de gezondheidszorg en de retail. Er blijven tegelijk ook mensen op pensioen gaan, waarvoor ook in vervanging voorzien moet worden. In die zin is het vanzelfsprekend dat ook in tijden van crisis nieuwe contracten gesloten worden,” benadrukt Frank Vander Sijpe nog.

Verschil tussen contracten van bepaalde duur en van onbepaalde duur

Bovenop de algemene daling van het aantal nieuwe contracten lijkt de gezondheidscrisis bedrijven die op zoek zijn naar talent ertoe te hebben aangezet om nog voorzichtiger dan anders te rekruteren. Securex stelde een stijging vast van het aantal contracten van bepaalde duur in vergelijking met contracten van onbepaalde duur, vooral voor de bedienden. Tussen de eerste twee maanden van de crisis en de twee volgende werd voor bedienden een stijging met 91 procent genoteerd van nieuwe contracten van bepaalde duur, tegenover een stijging met 49 procent van contracten van onbepaalde duur.

Daarnaast is er geen significante toename van het aantal onvrijwillige ontslagen in vergelijking met juni vorig jaar. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat we ons nog steeds in een soort bubbel bevinden door de overheidsmaatregel van de tijdelijke werkloosheid door overmacht.
Volgens Frank Vander Sijpe zal de echte test voor bedrijven pas plaatsvinden vanaf september, wanneer werknemers terugkomen van hun vakantie, en wanneer de overheidssteun voor tijdelijke werkloosheid zal aflopen. Het valt te verwachten dat er ontslagen zullen vallen, alleen weten we nog niet precies hoeveel en wanneer.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen