< Terug naar overzicht

Arbeidsmarkt krimpt

De verslechterde economische situatie heeft ertoe geleid dat de groei van de tewerkstelling tijdens de eerste helft van 2012 vrijwel volledig is stilgevallen. Het aantal arbeidsplaatsen op 30 juni 2012 is zelfs gedaald met 0,4 procent ten opzichte van 30 juni 2011.

Dat blijkt uit cijfers die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bekendmaakte. De terugval doet zich voor binnen de drie grote segmenten van de arbeidsmarkt: "Industrie en bouw" (-0,6 procent in arbeidsplaatsen), "Commerciële Dienstverlening" (-0,5 procent) en "Niet-commerciële Dienstverlening" (+0,0 procent).

De evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis is nog licht positief (+0,3 procent). In de "Industrie en bouw" is er parallel met de daling in arbeidsplaatsen, ook een daling in arbeidsvolume (-0,5 procent). In de "Commerciële Dienstverlening" en de “Niet-commerciële dienstverlening” neemt het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten echter toe met respectievelijk 0,5 procent en 0,8 procent.

De verslechterde conjunctuur vertaalt zich in een nog sterkere daling bij de uitzendsector. Die kent in het tweede kwartaal 2012 een terugval in arbeidsvolume met ongeveer 7,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 (-9 procent bij de arbeiders, -5 procent bij de bedienden).

In de “Niet-commerciële Dienstverlening” is er een daling van de tewerkstelling binnen “Openbaar bestuur” en is de groei in andere subsectoren minder sterk dan de voorgaande jaren. Dit geldt onder meer voor de sector van de dienstencheque-activiteiten (+6 procent in arbeidsplaatsen, +10 procent in arbeidsvolume). De “Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening” kent nog een stabiele groei van bijna 2 procent.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen