< Terug naar overzicht

Arbeidsmarkt blijft muurvast

Ondanks het recordaantal openstaande vacatures, blijft het personeelsverloop in België stabiel rond 10 procent, in de privésector. In 2018 veranderde iets meer dan 1 op 20 werknemers uit eigen initiatief van job. In 1 op 25 gevallen nam de werkgever het initiatief om het contract met de werknemer te verbreken.

Het vrijwillig verloop stijgt opnieuw zeer weinig, van 5,75 procent in 2017 naar 5,85 procent in 2018. Na een periode van daling stellen we sinds 2015 een geringe stijging (van 4,97 procent naar 5,85 procent) vast. Zo blijkt uit de jaarlijkse barometer over personeelsverloop van HR-dienstverlener Securex. Ondanks de stijging blijft dit echter nog steeds een heel laag cijfer. Dit kan worden verklaard door het feit dat in België, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de norm blijft en het vooruitzicht op een stabiele loopbaan bij een werkgever het ultieme doel blijkt.

Het onvrijwillig verloop blijft nagenoeg stabiel op een laag niveau sedert 2015 (3,98 procent naar 3,58 procent). Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte daling merkbaar (van 4,1 procent naar 3,58 procent).

“De arbeidsmarkt zit muurvast en dat ondanks een recordaantal vacatures in alle marktsegmenten in België. Werknemers lijken vastgelijmd op hun stoel. We zien verschillende redenen voor deze situatie, waar helaas maar geen verandering in lijkt te komen. De Belgische arbeidsmarkt kent een steeds ouder wordende werknemerspopulatie, die onder andere omwille van de voordelen gekoppeld aan anciënniteit, niet geneigd zijn hun job te verlaten. Daarnaast zien we ook dat Belgische werknemers algemeen de risico’s schuwen en, ondanks het feit dat hun job inhoudelijk te weinig voorstelt, zij er toch blijven aan vasthouden. Ze missen veerkracht én ondersteuning om hun loopbaan bewuster in handen te nemen”, zegt Frank Vander Sijpe, HR Research Director bij Securex.

Jongeren

In kleinere bedrijven, met minder dan 50 werknemers, ligt het onvrijwillig verloop iets hoger op 4,59 procent, tegenover 3,26 procent in organisaties met 50 tot 99, en 2,34 procent in organisaties met 100 of meer medewerkers. Dit is wellicht te verklaren door het feit dat kleinere ondernemingen sneller de impact voelen van een minder productieve medewerker en over minder opties beschikken om iemand bijvoorbeeld een andere functie te geven dan grotere ondernemingen.

In Vlaanderen ligt het vrijwillig verloop hoger dan in de rest van het land: 6,28 procent (Vlaanderen) versus 5,44 procent (Brussel) en 4,97 procent (Wallonië). Vlaanderen is traditioneel een meer conjunctuurgevoelige regio, vandaar wellicht dat meer werknemers daar geneigd zijn om, in tijden van een recordaantal vacatures, uit te kijken naar nieuwe opportuniteiten.

Ook jongeren onder de 25 jaar zoeken sneller een andere werkgever. Zij scoren met 14,95 procent het hoogste percentage vrijwillig verloop. Al blijft dit percentage relatief laag. Bovendien daalt dat percentage al meteen bij de leeftijdsgroep van 25 tot 29 naar 10,37 procent. Het kan verbazing wekken dat ook jongeren relatief gezien sterk blijven vasthouden aan hun arbeidscontract van onbepaalde duur.

Jongeren hebben altijd een relatief hoger vrijwillig verloop gekend en sinds 2015 zien we dat dit patroon meer uitgesproken is gezien de vele vacatures. Dit geldt vooral voor hoger geschoolde jongeren, een groep die sneller geneigd is van werkgever te veranderen en die vandaag de meeste opportuniteiten krijgt. De meeste vacatures zijn immers voor hooggeschoolden. De verbetering van de economische context en de toename van het aantal vacatures creëren nieuwe kansen voor jongeren die een andere job willen, en dit het liefst met een contract van onbepaalde duur.

Ook het onvrijwillig verloop is het grootst bij de jongeren (jonger dan 24) en de oudere werknemers (55+). Bij jongeren heeft dit te maken met het feit dat zij sneller ontslagen worden wanneer zij niet optimaal functioneren na verloop van tijd. Bij oudere werknemers heeft dit wellicht te maken met het nakende pensioen en de verlaagde productiviteit.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen