< Terug naar overzicht

Arbeiders gaan sneller op zoek naar een andere job dan bedienden

Wanneer beslissen werknemers om ontslag te nemen en welke invloed hebben factoren als anciënniteit en statuut? Opvallend is dat de categorie van werknemers met 2 tot 5 jaar dienst samen meer dan 38 procent van het totaal aantal ontslagnames voor haar rekening neemt.

HR-dienstverlener Acerta analyseerde hoe het zit met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de eerste zes maanden na de aanvang van de arbeidsovereenkomst. Daaruit bleek dat het vaak de werknemer was die in deze periode het initiatief tot ontslag neemt. Bij liefst 34 procent van de ontslagen tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst neemt de werknemer het initiatief.

Grootste kans op vertrek na 2 tot 5 jaar

Wanneer we kijken naar de periode van het jaar waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, zien we een relatief gelijke spreiding over de verschillende maanden. Aangezien er geen piekmomenten bestaan doorheen het jaar waarop werknemers beslissen hun ontslag te geven, geef je als werkgever beter continu feedback in plaats van één keer per jaar. Zo kan je regelmatig het carrièrepad bijstellen naargelang van de verwachtingen van beide partijen.

Het moment dat een werknemer zijn ontslag indient, blijkt wel veel te maken te hebben met het aantal jaren dat hij op dat moment in dienst is. In 2016 had 11 procent van de ontslagnemende bedienden minder dan 1 jaar dienst. 21 procent heeft 1 tot 2 jaar dienst en liefst 41 procent heeft op dat ogenblik een anciënniteit tussen 2 en 5 jaar. De bedienden met een hogere anciënniteit maken slechts een fractie uit van alle ontslagen door de werknemer.

Arbeiders zijn snellere beslissers

Arbeiders beslissen sneller om andere horizonten op te zoeken: 16 procent van de arbeiders die ontslag nemen, doet dit in het eerste jaar van de tewerkstelling, 20 procent van hen vertrekt zelf, terwijl ze 1 tot 2 jaar dienst hebben. 37 procent van de arbeiders die ontslag nemen, hebben op dat moment een anciënniteit tussen 2 en 5 jaar (of gemiddeld ongeveer 11 procent/anciënniteitsjaar).

Het aantal bedienden dat ontslag neemt tussen 2 en 5 jaar dienst, ligt opvallend hoog op gemiddeld bijna 14 procent per anciënniteitsjaar. Dit is net een moment waarop een werknemer erg waardevol is voor zijn werkgever. Hij is volledig ingewerkt, heeft alles geleerd en kan volop meedraaien in de onderneming.

Retentie mag echter geen doel op zich zijn. Eerder onderzoek leert ons immers dat bijna 1 op de 2 werknemers die vrijwillig vertrokken zijn, nadien overweegt om terug te keren. Een goede kracht die terugkeert met extra opgedane kennis heeft voor de werkgever alleen maar voordelen.

7 procent van bedienden verlaat werkgever binnen eerste 5 jaar na aanwerving

Bij de bedienden neemt 9,5 procent van de nieuw aangeworvenen al het initiatief om zijn werkgever te verlaten in het eerste jaar dienst. Bij de bedienden met 1 tot 2 jaar dienst is dit cijfer nog indrukwekkender: bijna 10 procent beslist om op te stappen.

Bij de werknemers met 2 tot 5 jaar dienst daalt het afbreukrisico: nog slechts 6,5 procent van deze werknemers beslist om de onderneming te verlaten (of gemiddeld slechts 2 procent van de werknemers met een anciënniteit van respectievelijk meer dan 2, meer dan 3 of meer dan 4 jaar). Het afbreukrisico daalt verder met de anciënniteit: bij een anciënniteit van 30 jaar of meer neemt zelfs minder dan 1 procent van het aantal bedienden zelf ontslag.

Arbeiders vertrekken vooral tijdens eerste twee jaar

Arbeiders beslissen duidelijk sneller dan bedienden om een andere job te zoeken en de arbeidsovereenkomst met hun werkgever te beëindigen: 10 procent van alle arbeiders met minder dan 1 jaar dienst beslist zelf om dan al te vertrekken. Als ze reeds meer dan 1 jaar dienst hebben, beslist nog slechts 7,5 procent om zelf naar een andere uitdaging toe te gaan. Van de arbeiders met meer dan 2, maar minder dan 5 jaar dienst, neemt slechts 4 procent (of ongeveer 1,4 procent per anciënniteitsjaar gemiddeld) zelf ontslag.

Ook bij de arbeiders worden de percentages voor ontslag door de werknemer na 5 jaar dienst beduidend kleiner. Van 1000 arbeiders met meer dan 30 jaar dienst ten slotte, is er gemiddeld nog slechts 1 die zelf ontslag zal nemen.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen