< Terug naar overzicht

APPeL³: Antwerps Provinciaal Partnerschap een Leven Lang Leren

Het provinciebestuur van Antwerpen lanceert APPeL³, voluit het Antwerps Provinciaal Partnerschap een Leven Lang Leren. De sociale partners en het volwassenonderwijs stemmen zo hun inspanningen op elkaar af om de kansen van kort- en oudgeschoolde werknemers op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarnaast richt de provincie Antwerpen een Fonds Levenslang Leren op om de digitale vaardigheden te versterken van medewerkers in de speerpuntsectoren bouw, zorg en logistiek.

Het aantal openstaande vacatures is het vorige jaar sterk gestegen in de provincie Antwerpen. Dat is zo voor verpleegkundigen en verzorgenden (+45 procent), bouwvakkers en -technici (+31 procent), elektriciens en elektromecaniciens (+94 procent), transport en logistiek personeel (+92 procent) of goederenbehandelaars (+97 procent).

De uitdaging is niet alleen om voldoende nieuwe arbeidskrachten naar die sectoren te leiden, maar ook om zoveel mogelijke huidige medewerkers te behouden. Bovendien is niet alleen de kwantiteit een probleem, maar is er ook een kwalitatieve mismatch. De digitalisering van de betrokken sectoren is daarvan een van de belangrijkste oorzaken.

Digitale vaardigheden

“Werknemers moeten in dit digitale tijdperk voortdurend nieuwe technieken en technologieën aanleren en die automatisering zal alleen maar toenemen. Uit een recente publicatie van de OESO blijkt dat zowat een derde van de Vlaamse werknemers de volgende jaren nog ingrijpende veranderingen te wachten staan. 14 procent van de werknemers loopt zelfs risico op een volledige automatisering van hun job. Wie zich weet aan te passen, stelt vaak vast dat het werk daardoor wat uitdagender wordt of dat hij daardoor meer autonomie krijgt in zijn job. Maar anderen ervaren net meer stress door al die digitalisering en voelen zich meer en meer geïsoleerd. Oudere en lager geschoolde medewerkers met meer manuele en routinetaken ervaren veel meer een negatieve invloed dan hoger opgeleide profielen. We worden uitgedaagd om deze kwetsbare werknemers aan te sporen om tijdig te participeren aan levenslang leren”, zegt Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Werk.

Om bij te blijven bij de transformaties op de arbeidsmarkt moeten werknemers hun competenties versterken, zowel voor nieuwe als voor bestaande jobs. De voorbije jaren nam echter minder dan 9 procent van de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar regelmatig deel aan een formele opleiding. Dat is onder het Europese gemiddelde. In buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg ligt dat aantal dubbel zo hoog. Het versterken van menselijk kapitaal is dan ook een belangrijk onderdeel van de Vlaamse herstel- en veerkrachtplannen. Complementair aan dat Vlaamse relancebeleid richt Provincie Antwerpen nu het Antwerps Provinciaal Partnerschap een Leven Lang Leren (APPeL³) op.

Fonds levenslang leren

“Wij investeren met APPeL³ vooral in bijscholing van kort- en oudgeschoolde werkenden zodat ze sterker staan op de arbeidsmarkt, die continu en snel evolueert. We willen werk maken van een echte leercultuur in onze provincie via bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. Dat doen we door de arbeidsmarktactoren en de aanbieders van volwassenenonderwijs dichter bij elkaar te brengen voor de speerpuntsectoren bouw, zorg en logistiek. Samen willen we de drempels voor levenslang leren weghalen bij individuen, organisaties en de brede samenleving”, zegt Kathleen Helsen.

Naast flankerende acties geeft APPeL³ ook een financiële impuls voor nieuwe sectorspecifieke opleidingsinitiatieven om de digitale vaardigheden van kort- en oudgeschoolde werknemers in bouw, zorg en logistiek te versterken.

“Waar we kansen zien voor concrete samenwerkingen zullen we de geïnteresseerde organisaties verbinden in resultaatgerichte samenwerkingsovereenkomsten waar we provinciale subsidies aan koppelen en waar we een gespecialiseerde procesbegeleiding voor voorzien. Provincie Antwerpen richt hiervoor een Fonds Levenslang Leren op met een startbudget van 500.000 euro,” besluit gedeputeerde Kathleen Helsen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen