< Terug naar overzicht

Anticrisismaatregelen: wanneer spreken we van een onderneming in moeilijkheden?

Op 6 juli jl. werd één van de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd ter aanvulling van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.

Om van bepaalde anti-crisismaatregelen, met name de tijdelijke stelsels van
economische werkloosheid voor bedienden en het crisistijdskrediet, te genieten
bepaalt de wet van 19 juni 2009 dat een onderneming moet bewijzen dat ze
beantwoordt aan één van de criteria van ‘een onderneming in moeilijkheden’,
waaronder verstaan worden:
- een substantiële daling van minimum 20% van de omzet of de productie in
één van de vier kwartalen voorafgaand aan de invoering van de maatregel
vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar voordien; of
- de invoering van economische werkloosheid voor arbeiders gedurende 20%
van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal
dat voorafgaat aan de vraag
Dit uitvoeringsbesluit verduidelijkt nu de procedure die een onderneming in
moeilijkheden dient te volgen inzake de bewijsvoering.
Tevens wordt gepreciseerd dat het criterium ‘daling van de productie’ betrekking
moet hebben op de volledige productie en niet op bepaalde onderdelen. Deze daling moet bekomen worden door een weging in functie van de belangrijkheid van de, diverse producten in het productieproces en moet aanleiding geven tot een daaraangerelateerde daling van productieve arbeidsuren van de werknemers.
De daling van de productie wordt bewezen door de indiening van een dossier dat
bestaat uit de BTW-aangiften, boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad.
Dit Koninklijk Besluit treedt in werking op de datum van publicatie van de Wet over
anti-crisismaatregelen in het Belgisch Staatsblad, nl. op 25 juni 2009.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen