< Terug naar overzicht

Anticrisismaatregelen verlengd én aangepast

Op aansturen van het VBO bereikten de sociale partners eensgezindheid in het beheerscomité van de RVA om enkele belangrijke correcties door te voeren in het kader van de verlenging van de anticrisismaatregelen. Deze correcties passen een mouw aan een aantal problemen voor de werkgevers die bij de verlenging de kop op staken. De minister van Werk heeft de RVA ondertussen fiat gegeven om deze correcties toe te passen.

De sociale partners bereikten een unaniem advies voor volgende aanpassingen:

1. Hoewel de maatregel werd verlengd, werd het krediet (aantal weken per kalenderjaar) dat bedrijven een beroep kunnen doen op de crisiswerkloosheid voor bedienden niet aangepast. Om dat op te vangen, krijgen werkgevers de mogelijkheid om aangegeven en dus aangerekende maar niet-benutte weken te recupereren. Zij kunnen bij de RVA een aanvraag indienen waarin zij verklaren welke weken effectief werden benut en hoeveel weken bijgevolg overblijven. Na controle door de RVA worden hun krediet dan geregulariseerd. Informatie over deze regularisatie wordt eerstdaags op de RVA-site bekendgemaakt.

2. De soepele verlenging van ondernemingsplannen voor onder meer crisiswerkloosheid voor bedienden geldt niet alleen voor plannen goedgekeurd in 2009, maar ook voor plannen ingediend en goedgekeurd in 2010.

3. Ondanks de verlenging van de crisispremie in geval van een ontslag van een arbeider tot 30 september 2010, spreken de bepalingen inzake de vrijstellingen op deze premie nog steeds van de “ontslagen in de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010”. De vrijstellingen zullen ook worden toegepast voor ontslagen in de periode van 1 juli 2010 tot en met 30 september 2010.

Pieter Timmermans, bestuurder-directeur-generaal van het VBO: “Deze aanpassingen brengen rechtszekerheid én verhinderen dat de verlening van de crisiswerkloosheid voor bedienden zonder aanpassing van het krediet een lege doos wordt voor vele werkgevers. Het VBO is tevreden met het unaniem advies van het beheerscomité van de RVA en de snelle en positieve reactie hierop van de minister van Werk, alsook van de RVA-administratie, zodat de situatie op het terrein snel duidelijk wordt voor werknemers en werkgevers.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen