< Terug naar overzicht

Angst om job te verliezen neemt toe in Vlaanderen

Eén op de tien werkende Vlamingen is bang om zijn job te verliezen. Nagenoeg twee op de tien vrezen dat ze in nabije toekomst loon moeten inleveren, collega’s zullen verliezen of een andere takenpakket zullen krijgen. De grotere ongerustheid doet het absenteïsme en de verloopintentie stijgen.

Dat blijkt uit een online-onderzoek van de KU Leuven en Jobat bij 2500 werknemers. De onderzoekers bekeken niet alleen de angst om werkloos te worden, maar gingen ook na na in welke mate mensen zich zorgen maken over de toekomstige invulling en arbeidsomstandigheden van hun huidige job.

Opvallend is dat werknemers zich meer zorgen maken over de toekomstige invulling van hun huidige job dan over het behoud ervan. 18 procent van de bevraagden is bang dat ze in de nabije toekomst loon moeten inleveren, collega’s zullen verliezen of plots een heel ander takenpakket toebedeeld krijgen. Slechts de helft van de werkenden zegt zich op dat vlak geen zorgen te maken.

Verzuim


Deze onzekerheid heeft gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer. Medewerkers die zich zorgen maken over de toekomstige inhoud en arbeidsomstandigheden van hun job presteren minder goed. Ze zijn ook minder snel geneigd om collega’s te helpen en vertonen meer contraproductief gedrag en pestgedrag. Dezelfde negatieve gedragingen en verschijnselen steken de kop op bij werkenden die bang zijn hun job te verliezen.

Bovendien zijn ze frequenter afwezig, willen sneller van werkgever veranderen, kunnen zich minder goed concentreren en hebben meer last van vermoeidheid dan mensen die zich geen zorgen maken.

Van de mensen die vrezen voor hun job, was maar liefst een kwart tijdens de afgelopen zes maanden twee keer of vaker afwezig om gezondheidsredenen. Bij de werkenden die zich geen zorgen maken, was dat slechts 15 procent.

Verloop


60 procent van hen overweegt om ontslag te nemen, terwijl dat bij de andere werknemers slechts 26 procent is. “Mensen die zich zorgen maken over hun job, springen liever van het zinkende schip dan te wachten tot iemand hen uit het water komt vissen. Helaas voor hun werkgevers zijn het meestal de betere medewerkers die als eerste vertrekken. Dat komt natuurlijk doordat ze zelf maar al te goed beseffen dat ze goede kansen hebben op de arbeidsmarkt. Ze wachten slecht nieuws liever niet af”, zegt De Witte.

De negatieve gevolgen van jobonzekerheid worden in de eerste plaats veroorzaakt door een breuk van het psychologisch contract. “Er bestaan allerlei wederzijdse impliciete afspraken tussen een werknemer en zijn of haar werkgever”, licht onderzoeker Tinne Vander Elst toe. “De werknemer zet zich in, investeert in zijn job en is loyaal ten aanzien van zijn organisatie. Omgekeerd verwacht hij van zijn werkgever loon en werkzekerheid. Wanneer mensen onzekerheid ervaren, raakt die balans uit evenwicht. Om dat evenwicht te herstellen, gaan werknemers zich een beetje terugtrekken. Ze gaan minder goed presteren en kijken uit naar een andere baan.”

Bron: Jobat

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen