< Terug naar overzicht

Amper interesse in ‘cash for car’-principe

Zou een Belgische werknemer geïnteresseerd zijn om de bedrijfswagen in te ruilen tegen een vergoeding ter grootte van ongeveer de helft van het leasebudget? Volgens 80 procent van de bedrijfsleiders en HR-managers zijn hun werknemers hierin niet geïnteresseerd. Die vraag verwoordt nochtans het mobiliteitsbudget dat het kernkabinet van de regering-Michel heeft goedgekeurd.

77 procent van de werknemers vindt het volgens de bevraagde managers belangrijk tot zeer belangrijk dat ze keuzes kunnen maken over het eigen loonpakket, over de verhouding loon, vrije tijd en extralegale voordelen. En 73 procent van de werkgevers hoeft niet meer te worden overtuigd, ook zij vinden het belangrijk om de werknemers die keuzes aan te bieden binnen een bepaalde loonkost.

Vandaag laat evenwel slechts 14 procent van de werkgevers toe dat hun werknemers (of een deel ervan) hun loonpakket gedeeltelijk zelf invullen. Maar van degenen die deze mogelijkheid vandaag nog niet aanbieden, wil liefst 36 procent dit in de nabije toekomst wel gaan doen.

Mobiliteitsbudget

Eén van de opties die een werkgever aan zijn werknemers kan voorstellen voor de samenstelling van zijn loonpakket, is een bedrijfswagen. Die wagens zijn praktisch én financieel interessant, waardoor ze de voorbije jaren steeds populairder zijn geworden. Maar tijden veranderen. Steden werken mobiliteitsplannen en/of lage-emissiezones uit, er is rekeningrijden, files kosten pakken geld (en tijd), ... Logisch dus dat ook de arbeidsmarkt zich buigt over het mobiliteitsvraagstuk.

Het ‘mobiliteitsbudget’ is daarvan het resultaat. Wat is het idee? We moeten mobiliteit ruimer zien dan de auto. Werknemers met een bedrijfswagen moeten ervoor kunnen kiezen om die bedrijfswagen in te leveren voor een alternatief. Het goedgekeurde mobiliteitsbudget van de regering voorziet een omzetting in loon dat een interessante (para)fiscale behandeling geniet.

Het voorstel van de sociale partners was dat het budget dat vrijkomt in eerste instantie aan duurzaam vervoer moet worden besteed en slechts in beperkte mate als cash mag worden uitbetaald.

Het mobiliteitsbudget is ‘cash for car’ geworden. Polsen we vandaag bij werkgevers naar hun verwachting, dan stelt vrijwel 48 procent van hen dat geen enkele van de werknemers de firmawagen zal willen ruilen voor een mobiliteitsbudget in cash. En ruim 30 procent stelt dat maximaal tussen 1 en 10 procent van hun werknemers met een firmawagen op deze mogelijkheid zou willen ingaan.

Groter mobiliteitsplan

Het nieuwe mobiliteitsbudget richt zich enkel tot wie al een bedrijfswagen heeft. Het lijstje van cashalternatieven is divers, maar dan toch vooral nog in deze richting: 57 procent zou overwegen in te boeten op cash loon ten voordele van een firmawagen of een bedrijfsfiets.

Het mobiliteitsbudget zegt echter niets over wie (nog) geen bedrijfswagen heeft. Willen we minder (bedrijfs)wagens op de wegen, dan moet er toch een completer mobiliteitsplan komen. Want vandaag zijn veel werknemers zelfs bereid om een deel van hun cashverloning te investeren om een bedrijfswagen te bekomen.

Cash voor vakantie?

Ook interessant in de discussie over gepersonaliseerde loonpakketten is de link loon-vakantie. De mogelijkheid om cash loon in te ruilen voor extra vakantiedagen scoort zelfs het hoogst van alle alternatieve looninvullingen: 70 procent. En ook de omgekeerde beweging lijkt voor sommige werknemers interessant: minder vakantie voor meer loon zal voor 50 procent van de respondenten in de top 3 staan van de door werknemers gekozen invulling van hun budget.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen