< Terug naar overzicht

Amper 1 op de 10 Belgen wil werken tot zijn 67ste of langer

Al voor de derde keer sinds 2013 meet Securex via de inzetbaarheidsbarometer tot welke leeftijd de Belgische werknemer denkt te ‘kunnen’, ‘willen’ en ‘moeten’ werken. Minder dan 1 op de 10 Belgen (8 procent) wil werken tot 67 jaar of langer, terwijl 16 procent zich hiertoe fysiek en mentaal in staat acht. Het is opvallend dat de cijfers stabiel blijven, ondanks inspanningen van de regering om mensen langer te laten werken.

De inzetbaarheidsbarometer is een initiatief van Securex. Tweejaarlijks vraagt de HR-dienstverlener aan een representatief staal van Belgische werknemers tot welke leeftijd ze denken te ‘kunnen’, te ‘willen’, en te ‘moeten werken’. Na 2013 en 2015 brengen ze nu voor de derde keer deze barometer uit.

Meer dan 9 op de 10 (92 procent) wil niet werken tot de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel voor de meeste Belgen 67 jaar). Maar het is niet allemaal negatief: 4 procent wil werken tot zijn 70ste of langer. De meeste Belgen willen werken tot hun 60ste.

Kloof met wettelijke pensioenleeftijd bedraagt op termijn 8 jaar

Vergeleken met de cijfers van 2015 en 2013, wil de Belg nog steeds niet langer werken. In vergelijking met 2013, toen de wettelijke pensioenleeftijd 2 jaar lager lag, op 65, is de kloof zelfs nog vergroot.

De afgelopen jaren heeft de regering nochtans heel wat gedaan. Ze heeft onder meer ingezet op ‘werkbare’ jobs, reactiveren van langdurig zieken, optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, inperken en hervormen van het brugpensioen (SWT) en hervormen van de landingsbanen. Dit heeft echter nog geen impact gehad op de effectieve pensioenleeftijd die nog steeds ver van 67 jaar staat.

Slechts 1 op de 6 werknemers zegt te ‘kunnen’ werken tot 67 jaar of langer

Meer dan 4 op de 5 (84 procent) zeggen niet te kunnen werken tot ze 67 zijn, en 63 procent zegt zelfs niet te kunnen werken tot zijn 65ste. Vooral vrouwen, werknemers ouder dan 50 en lageropgeleiden voelen zich fysiek en mentaal niet in staat om tot de wettelijke pensioenleeftijd te werken.

De impact van de fysieke en mentale gezondheid op het langer kunnen werken, is de afgelopen jaren constant gebleven. 1 op de 3 (33 procent) zegt dat zijn leefgewoonten (voeding, slapen, …) niet toelaten te werken tot de pensioenleeftijd. En iets meer dan 1 op de 3 (38 procent) stelt dat zijn fysieke werkomstandigheden (zoals lawaai, licht en temperatuur) dit niet toe toelaat.

Bij bijna de helft van de werknemers (46 procent) laat de mentale belasting op het werk (zoals stress, werktempo en werkintensiteit) dit niet toe, en bij 29 procent laat de ‘work-life balance’ het niet toe.

41 procent denkt te ‘moeten’ werken tot 67 jaar of ouder

Vooral hogeropgeleiden en werknemers jonger dan 50 denken dit. Bijna alle werknemers (95 procent) denken tot hun 60ste of langer te moeten werken. En gemiddeld genomen, zowel in 2015 als in 2017, denkt de Belgische werknemer te moeten werken tot zijn 65ste (64,8 jaar).

En toch werkt de Belg gemiddeld slechts tot zijn 61ste en gaat vervolgens met pensioen. Voor vrouwen is dit gemiddeld 60 jaar, voor mannen 61.

Mentaliteitswijziging broodnodig

We hebben nood aan concrete acties van alle stakeholders samen: de overheid, werknemers en werkgevers (en hun respectievelijke vertegenwoordigers) om ervoor te zorgen dat werknemers langer kunnen en willen werken. Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex: “Elk van deze drie partijen speelt een cruciale rol in dit inzetbaarheidsverhaal. De sleutel tot succes ligt in het creëren van een context op maat waarin mensen welkom zijn in organisaties en zelf ook bereid zijn langer te werken. Het is cruciaal dat werknemers zich niet alleen verplicht voelen om langer te werken, maar dat ze dit ook echt willen: als werknemers autonoom gemotiveerd zijn, en dus werken omdat ze dit graag doen of zinvol vinden, dan willen ze 4 jaar langer werken. De overheid moet werk maken van een eigentijds juridisch kader dat mogelijkheden biedt aan mensen om gezond én gemotiveerd langer aan het werk te blijven.”

Bron: Securex (securex.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen