< Terug naar overzicht

Ambtenaren moeten langer werken voor hetzelfde pensioen

Eén van de begrotingsmaatregelen van de regering-Michel is het snoeien in de ambtenarenpensioenen. Daardoor zullen ambtenaren langer moeten werken, willen ze aanspraak kunnen maken op het hoge pensioen dat ze vandaag krijgen.

De hervorming van de ambtenarenpensioenen die de regering-Michel afgelopen weekend heeft aangekondigd, verhit de gemoederen. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever zullen de pensioenen van de ambtenaren niet verminderen, maar zullen ze er langer voor moeten werken. De vakbonden en oppositiepartijen spreken daarentegen over een verlies aan pensioen van bijna 20 procent.

Feit is dat het gemiddeld ambtenarenpensioen op zo'n 2500 euro bruto per maand ligt. Dat is een pak meer dan het gemiddelde werknemerspensioen van 1080 euro, het aanvullend pensioen buiten beschouwing gelaten. Het grote verschil is te verklaren doordat ambtenaren bepaalde privileges hebben waarover werknemers niet beschikken.

Studiejaren

Tegen het einde van de legislatuur zullen de ambtenarenpensioenen de overheid zo'n 18 miljard euro kosten. Bij de begrotingscontrole heeft de regering-Michel beslist daar 400 miljoen op te besparen. Dat doet ze in de eerste plaats door ambtenaren te dwingen langer aan de slag te blijven. Eerder besliste de regering al dat studiejaren van ambtenaren niet langer meetellen om met vervroegd pensioen te gaan. Ambtenaren die drie jaar hebben gestudeerd, hadden vorig jaar nog genoeg aan 38 gewerkte jaren om met vervroegd pensioen te kunnen gaan. Tegen 2030 moeten ze net zoals werknemers 42 jaar hebben gewerkt om dat te kunnen doen.

Afgelopen weekend heeft de regering-Michel beslist dat die studiejaren op termijn evenmin nog meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag. Een ambtenaar die drie jaar heeft gestudeerd, had vooralsnog voldoende aan 42 gewerkte jaren voor een volledig pensioen. Op termijn zal hij daarvoor net zoals werknemers 45 jaar moeten hebben gewerkt.

De regering probeert de ambtenaren te sussen door voor lange overgangstermijnen te kiezen. Ambtenaren die aan de helft van hun loopbaan zitten, zullen bij hun pensionering nog de helft van hun studiejaren in rekening kunnen brengen. Voor wie aan een kwart van zijn loopbaan zit, tellen studiejaren nog een kwart mee. Bovendien zullen ambtenaren de studiejaren die niet meer meetellen, kunnen regulariseren. Dat betekent dat ze na betaling van een bedrag, wellicht wordt dat zo'n 1500 euro per studiejaar, wel meetellen als gewerkte jaren. Die regeling is nu al van kracht voor werknemers.

Ook preferentiële tantièmes afgeschaft

Tegelijk worden de preferentiële tantièmes afgebouwd. Door die gunstregeling tellen gewerkte jaren van sommige ambtenaren zwaarder. Sommigen, zoals het NMBS-treinpersoneel en magistraten, hebben na 36 dienstjaren al een volledig pensioen, want die 36 jaren tellen als 45 gewerkte jaren. Leerkrachten hebben genoeg aan 42 jaar en drie maanden. De regering maakt korte metten met die regeling, maar ambtenaren behouden wel de gunstregeling voor de jaren die ze al hebben gewerkt.

Langer werken, maar nog steeds beloond met gul pensioen

Met haar hervormingen doet de regering het pensioenbedrag dat een ambtenaar krijgt voor een gewerkt jaar dalen. Tegelijk zorgt ze ervoor dat ambtenaren langer moeten werken, waardoor ze langer pensioenrechten opbouwen en dus meer pensioen krijgen. Of het pensioen in de buurt komt van het huidige ambtenarenpensioen, hangt af van hoeveel langer de ambtenaar werkt.

Concreet: een leerkracht die drie jaar studeerde, heeft door zijn gunstig tantième en zijn diplomabonificatie vandaag na 39 dienstjaren een volledig pensioen. Tot voor kort kon hij op zijn 61ste stoppen met werken. In het nieuwe systeem, zonder rekening te houden met de overgangsregelingen, zal die leraar pas na 45 dienstjaren of op zijn 67ste een volledig pensioen hebben.

Toch blijft een ambtenarenpensioen ook na deze hervorming guller dan dat van een werknemer. Zo zal het pensioenbedrag nog altijd berekend worden op basis van het gemiddelde loon van de laatste tien jaar van de loopbaan. Bij werknemers volgt het pensioenbedrag de loonevolutie tijdens de loopbaan, wat bijna altijd minder voordelig is.

Bron: De Tijd (tijd.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen