< Terug naar overzicht

Allochtone werkzoekenden krijgen extra begeleiding

Allochtone werkzoekenden hebben recht op bijzondere opleiding en begeleiding, waaronder lessen Nederlands. Dat staat in het “inwerkingsdecreet” dat het Vlaams Parlement vorige week goedkeurde.

Allochtonen die weigeren deel te nemen aan de opleidingen worden als “werkonwillige werkloze” gesignaleerd aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die kan beslissen de werkloosheidsuitkering te schrappen. Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (sp.a) noemt zijn inwerkingsdecreet een “logisch en zelfs noodzakelijk” gevolg van het inburgeringsdecreet. Dat voorziet in inburgeringstrajecten die de zelfredzaamheid van allochtone nieuwkomers in Vlaanderen moet verhogen. Het inwerkingsdecreet gaat een stap verder en schept inwerkingstrajecten die moeten leiden tot een volwaardige participatie in de samenleving via werk. Het inwerkingstraject is niet enkel gericht op nieuwkomers, maar ook op personen die hier al geruime tijd verblijven en die nood hebben aan extra begeleiding in hun zoektocht naar werk. De Vlaamse regering maakte eerder bekend per allochtone werkzoekende 2500 euro te willen investeren. Met dat budget moeten loopbaanoriëntatie, arbeidsbemiddeling, een technische opleiding, een taalopleiding en nazorg na plaatsing gefinancierd worden. Landuyt beklemtoont in de toelichting bij het decreet dat de Vlaamse overheid niet bevoegd is voor het toekennen of schorsen van werkloosheidsuitkeringen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen