< Terug naar overzicht

Alles draait om coaching en communicatie

De capaciteiten van een baas die zijn medewerkers veel ondersteuning biedt, worden hoger geschat dan die van een chef die autoritair is of niet omkijkt naar het personeel. Dat blijkt uit een enquête van SD Worx bij 3500 Belgische werknemers. Een manager die goed communiceert, scoort in hun ogen op alle vlakken beter. Hij zou een betere visie hebben, resultaatgericht en productief zijn en blijk geven van organisatorisch vermogen. ‘Supportieve’ chefs vinden we vaker terug in groeibedrijven.

SD Worx omschreef in zijn enquête zes managementstijlen en vroeg de respondenten welke stijl het best past bij hun chef. Is dit de autoritaire, directieve, supportieve, participatieve, delegerende of laisser-faire-stijl? De kandidaten moesten hun chef vervolgens quoteren op verschillende vaardigheden of eigenschappen, uitgedrukt in een schaal van 0 tot 5. Daaruit bleek dat de bazen die veel coaching en feedback geven, de ‘supportieve’ bazen, op alle eigenschappen het hoogste scoren van de zes types. Volgens het personeel zijn ze niet alleen sterk in coaching en communicatie, maar zijn ze ook uitblinkers in motivering van medewerkers, in probleemoplossend vermogen, organisatie, visie, productiviteit, resultaatgerichtheid en organisatie.

Chefs die ervoor kiezen de zaken op hun beloop te laten gaan (type ‘laissez faire’) genieten, net als de autoritaire leiders, veel minder aanzien. Ze scoren op alle factoren het laagst. Alleen de resultaatgerichtheid van autoritaire leiders wordt nog enigszins geapprecieerd.
Deze bevindingen moet men natuurlijk met een korrel zout nemen. Over een baas die ondersteuning biedt, zijn de medewerkers vanzelfsprekend meer tevreden (7,6 op 10) dan over een autoritaire chef (6,4). Wie een coachende baas heeft, is ook minder snel van plan om het bedrijf te verlaten (13%), dan wie gebukt gaat onder autoritair gezag (20%). Het is dan niet onlogisch dat werknemers eventuele talenten van de autoritaire chef niet naar waarde schatten. De lof bezingen van iemand die je niet ligt, vraagt nu eenmaal een extra inspanning.
SD Worx voert daarom ook cijfermateriaal aan. Op basis van ondernemingsresultaten deelt het de betrokken bedrijven op in groeibedrijven en niet-groeibedrijven. Daaruit blijkt dat ondersteunende managers niet alleen sympathie wekken, maar ook winst boeken. Managers van groeibedrijven nemen het vaakst een supportieve houding aan (26%) en het minst vaak een autoritaire (9%) of een laissez-faire-houding (11%). Ook omgekeerd zijn supportieve en participatieve leiders de enige chefs die je sneller in een groeibedrijf terugvindt dan in een niet-groeibedrijf (respectievelijk 26 vs. 14% en 19 vs. 15%).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen