< Terug naar overzicht

Alleen Fransman werkt minder dan Belg

Binnen de Europese Unie heeft alleen een Franse werknemer nog een kortere werkweek dan een Belgische. De gemiddelde voltijdse Belgische werknemer werkte vorig jaar 38,6 uur per week. Het Europese gemiddelde is 40,4 uur.

Zakenkrant De Tijd keek een rapport in van Eurofound, een in Dublin gevestigde Europese instelling die gespecialiseerd is in onderzoek naar de werk- en leefomstandigheden binnen de EU. Het pas gepubliceerde rapport bevestigt dat de Belgen niet bij de langste werkers van de Unie behoren.

Onder het gemiddelde


Afgaande op de cao’s, werkten de Belgische werknemers vorig jaar gemiddeld 37,6 uur per week. Dat is een uur minder dan het gemiddelde voor de hele EU.
Nog 8 van de 27 lidstaten hebben conventioneel kortere arbeidstijden dan wij. Daartoe behoren ook onze buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk.
Maar het plaatje verandert wanneer de ‘echte’ werkuren gerekend worden. Overuren zorgen er immers meestal voor dat het aantal werkuren hoger ligt dan de per cao afgesproken arbeidstijd.
Met 38,4 uur werken de Fransen in de praktijk het kortst. Maar dan komen de Belgen met 38,6 uur. Dat is bijna twee uur onder het Europese gemiddelde. Het is ook ruim een uur minder dan het gemiddelde van de 15 ‘oude’ Europese lidstaten van voor de uitbreiding tot Centraal-Europa.
De langste werkweken worden doorgaans in die nieuwe lidstaten gevonden. Koploper is Roemenië met een werkweek van 41,8 uur. Duitsland staat met 41,2 uur op de zesde plaats. Ook het Verenigd Koninkrijk staat met 40,9 uur vrij hoog.

Reële werkweek


België schuift wel op naar de middenmoot als de werkduur per jaar gemeten wordt. Met 1729,6 uur per week zouden we volgens die maatstaf een middenmoter zijn, met dertien lidstaten waar langer gewerkt wordt en precies evenveel waar korter gewerkt wordt.
Maar die vergelijking op jaarbasis moet met een forse korrel zout genomen worden. Ze baseert zich op de bij cao afgesproken en niet op de reële werkweken en houdt voor ons land enkel rekening met het wettelijke minimum van twintig vakantiedagen.

Eurofound merkt nog op dat de arbeidstijden, in tegenstelling tot de jongste jaren, in 2009 wel ingrijpend zullen wijzigen. Door de crisis worden de werktijden drastisch teruggeschroefd via systemen zoals de tijdelijke werkloosheid.

Bron: De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen