< Terug naar overzicht

Alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer: veel woorden, weinig daden

De meeste werkgevers in België hebben een alcohol- en drugsbeleid of zijn op zijn minst van plan er één uit te werken. Toch weten managers meestal niet hoe ze de uitgestippelde politiek en procedures moeten toepassen en welke rol ze daarin spelen.

De helft van de ondervraagde grote bedrijven (meer dan 200 werknemers) en bijna een derde van de kleine bedrijven (minder dan 200 werknemers) geeft aan al geconfronteerd te zijn met medewerkers onder invloed van alcohol of drugs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Securex bij 600 bedrijven in België.

In de studie zitten enkele opvallende gegevens. Zo blijken niet-commerciële dienstverleners (overheid, onderwijs, gezondheids- en welzijnssector,…) veel meer te maken te krijgen met alcohol- en drugsproblemen dan commerciële en industriële bedrijven (43% versus 24%). De impact op de bedrijven kan ook erg groot zijn: volgens 61% van de grote bedrijven en de helft van de kleine bedrijven heeft alcoholgebruik een negatieve invloed op de productiviteit.

Alcohol en drugs op het werk worden dus als problematisch ervaren en de meeste bedrijven kiezen dan ook voor een beleidsmatige aanpak. Bijna 75% van de kleine en 88% van de grote bedrijven heeft een alcohol- en drugsbeleid. De meeste organisaties gaan nog een stap verder en werken aan de concretisering ervan: 76% van de kleine en 83% van de grote bedrijven die over een alcohol- en drugsbeleid beschikken, hebben ook een praktische procedure waarop leidinggevenden kunnen terugvallen als ze vermoeden dat een medewerker onder invloed is.

Opvallend is echter dat een grote meerderheid van de ondernemingen met een alcohol- en drugsbeleid hun managers niet opleiden over de invoering ervan en de rol die ze kunnen spelen (60% van de kleine en 52% van de grote bedrijven). Daarenboven stimuleert meer dan één op de drie bedrijven hun medewerkers nog steeds niet om veilig en gezond om te gaan met alcohol en drugs.

Kortom, de meeste bedrijven investeren weliswaar in het uitdenken en uitwerken van een alcohol- en drugsbeleid, maar ze maken hun managers deze politiek niet eigen. Uit het onderzoek bleek ook dat dit te wijten zou kunnen zijn aan een gebrek aan budget: 76% van de organisaties die aangeven dat ze geen richtlijnen of een uitgeschreven beleid hebben, hebben geen budget om een dergelijk beleid op te stellen. Zo’n 72% wijst op een gebrek aan kennis en 69% op een gebrek aan tijd.

Bron: Securex


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen