< Terug naar overzicht

Al 10.000 kmo-jobs verdwenen dit jaar

Sinds begin 2013 is de structurele tewerkstelling in kmo’s gedaald met 0,64 procent. Sinds 1 januari 2013 zijn al meer dan 10.000 jobs verloren gegaan. Dat zijn er bijna evenveel als in heel 2012. Vooral jongere medewerkers werkzaam in kleinere kmo’s worden ontslagen.

Uit de jobindex van HR-dienstenverlener SD Worx blijkt dat er in de Belgische kmo’s nu al zes kwartalen op rij jobs verloren gaan. Vooral bij industriële kmo’s zijn de voorbije maanden veel jobs gesneuveld.

Sinds januari 2013 is het personeelsbestand in Belgische kmo’s met 0,64 procent gedaald, een verlies van 10.600 voltijdse equivalenten. Dat zijn bijna zoveel jobs als in heel 2012. Sinds begin 2012 bedraagt de netto jobdestructie zelfs 1,34 procent of een verlies van grosso modo 21.440 voltijdse equivalenten, waarvan twee derde in Wallonië.

Het gros van de jobs ging verloren in de kleinere kmo’s, met maximaal 20 werknemers. De iets grotere kmo's houden relatief stand. Voornamelijk industriële kmo’s in sectoren als textiel, chemie en de vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten delen in de klappen. Het verlies in deze sectoren is het grootst in de conjunctuurgevoelige Vlaamse kmo’s.

Terwijl de sector van de commerciële dienstverlening standhoudt, blijft de niet-commerciële dienstensector of de quartaire sector groeien. Deze sector, die onder meer lokale besturen en subsectoren als maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs bevat, groeit in de drie gewesten, maar onvoldoende om het jobverlies van de industriële kmo’s te compenseren.

De ontslagen vallen vooral bij jongere werknemers onder de 25 jaar. Opvallend is wel dat vorige kwartalen werknemers met minder dan een jaar anciënniteit ontslagen werden, terwijl de voorbije maanden relatief meer werknemers met 3 tot 4 jaar anciënniteit het bedrijf moesten verlaten. Dat zijn de mensen die aan boord kwamen net voor de crisis in alle hevigheid uitbrak.

In de privésector werken meer dan 1,6 miljoen Belgen in een kmo. Dat is 59 procent van alle tewerkstelling in de privésector.

Bron: SD Worx

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen