< Terug naar overzicht

Akkoord over motivatie ontslag

Voortaan moet elk ontslag gemotiveerd worden, althans als de werknemer dat vraagt.

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord over de motivatie bij het ontslaan van werknemers met een vast contract van onbepaalde duur. Voortaan moet elk ontslag gemotiveerd worden, indien de werknemer dat vraagt. Als de werkgever weigert, moet hij twee weken loon extra betalen.

Als het ontslag van een werknemer onredelijk is, kan hij voortaan ook naar de arbeidsrechtbank stappen. Als het ontslag inderdaad onredelijk blijkt, kunnen werknemers een schadevergoeding krijgen van 3 tot 17 weken loon.

Eigenlijk werd dat 34 jaar geleden al opgelegd door een conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Die conventie schrijft voor dat er voor een ontslag een gegrond motief moet zijn, en dat de werknemer het recht heeft zich te verzetten. Maar België heeft die tekst nooit in regelgeving omgezet voor bedienden.

Voor arbeiders bestaat er wel al een motiveringsplicht. Als de werkgever niet kan aantonen dat het ontslag van een arbeider te maken heeft met zijn geschiktheid voor de job, zijn gedrag of de organisatie van de onderneming, dan heeft die werknemer recht op zes maanden loon.  In de marge van het akkoord over het eenheidsstatuut was vorige zomer beslist om dit verschil weg te werken.

De vakbonden en de werkgevers sloten ook een cao over de conversiecoëfficient voor de index. Doordat de sociale partners de voorbije weken er niet in slaagden een cao te onderhandelen over de index, diende de publicatie van het inflatiecijfer al tot tweemaal toe te worden uitgesteld.

Er is ook een unaniem advies van de Groep van Tien over de harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden (de tweede pijler) en de sociale partners zijn het eens over verdere besprekingen inzake de andere onderdelen van het dossier over arbeiders en bedienden.

Het akkoord wordt eerstdaags geformaliseerd in cao’s en adviezen van de Nationale Arbeidsraad.

Bron: Het Laatste Nieuws/De Standaard/De Redactie/De Morgen/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen