< Terug naar overzicht

Akkoord Groep van 10 over rendementsgarantie aanvullende pensioenplannen in wet gegoten

Om de aanvullende pensioenen betaalbaar te houden, sloten werkgevers en vakbonden in de Groep van 10 een akkoord over de berekening van de minimale rendementsgarantie in de aanvullende pensioenplannen. De regering heeft besloten om het akkoord integraal om te zetten in wetgeving.

De wet bestaat uit twee luiken. Het eerste luik bevat maatregelen die de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen moeten garanderen. Concreet gaat het over de herziening van het niveau van de rendementsgarantie ten laste van de inrichters van aanvullende pensioenen. Het niveau van de rendementsgarantie zal variabel worden, met een minimum van 1,75 procent en een maximum van 3,75 procent. Voor stortingen in een pensioenplan vanaf 1 januari 2016 zal het niveau van de rendementsgarantie in de praktijk 1,75 procent bedragen. Tot slot bevat dit luik nog de mogelijkheid tot een overlijdensdekking wanneer de werknemer de werkgever verlaat zonder overdracht van zijn aanvullende pensioenreserves.

Het tweede luik bevat een aantal maatregelen om het aanvullend karakter van de aanvullende pensioenen te versterken ten opzichte van de wettelijke pensioenen.

Concreet gaat het over de volgende punten:

  • Het uitbetalen van het aanvullend pensioen is in principe alleen maar mogelijk bij het ingaan van het wettelijk pensioen (momenteel nog 65 jaar).
  • Bepalingen in pensioenreglementen en pensioenovereenkomsten die een vervroegde pensionering aanmoedigen, zijn verboden. Het verbod geldt enkel voor werknemers die in 2016 jonger zijn dan 55.
  • Gepensioneerden die het werk hervatten, bouwen geen aanvullend pensioen meer op.
  • De pensioenleeftijd in nieuwe pensioenreglementen en pensioenovereenkomsten mag niet lager zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd.

Gevolgen voor de werkgevers

Aangezien het niveau van de rendementsgarantie jaarlijks aangepast zal worden aan de marktsituatie, zullen werkgevers opnieuw ingedekt kunnen worden door de verzekeringsmaatschappijen. Het risico dat werkgevers met bijkomende kosten in het kader van de aanvullende pensioenen geconfronteerd zullen worden, daalt hierdoor.

Bron: SD Worx (sdworx.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen